Ανακοίνωση ΔΑΟΚ Λακωνίας για Νέους Αγρότες

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Λακωνίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ πρωτ 3892/11-4-2017(ΦΕΚ 1605/Β/10-5-2017, ΑΔΑ 7Υ334653ΠΓ-ΥΒΓ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, τροποποιήθηκε για 4η φορά η 8837/14-10-2016 Απόφαση «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1».

Η τροποποίηση αφορά στην παρ. 6 του άρθρου 6, στις παρ. 3.5 και 4. 8 του άρθρου 10, στην παρ. 10 του άρθρου 11, στις παρ.2 και 11 του άρθρου 12 και στην παρ. 10 του άρθρου 18.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Λακωνίας στα ακόλουθα τηλέφωνα: Κο Κ. Βουνάση 2731363334, Κα Μ. Ρουμανά 2731363319.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινοποίηση