Στις 20/3 οι εκλογές στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λακωνίας

Ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, εξελεγκτικής επιτροπής και εκπροσώπου του συλλόγου στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Το Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λακωνίας στη συνεδρίαση με αρ. πρακτικού 388 της 12ης  Ιανουαρίου 2022 αποφάσισε τη διενέργεια αρχαιρεσιών βάσει του Ν.1026/80 για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, εξελεγκτικής επιτροπής και εκπροσώπου του συλλόγου στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, καθώς επίσης και για την εκλογή νέου πειθαρχικού συμβουλίου της Περιφέρειάς μας. Ημερομηνία αρχαιρεσιών ορίστηκε η 20η Μαρτίου, ημέρα Κυριακή 2022.

                           Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γραμματέας

                     Αποστολάκος Ηλίας                                                    Κοκκίνης Παναγιώτης