ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ | Νέο αίτημα για συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Τι αναφέρουν οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο

Nέο αίτημα για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατέθεσε ο πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.) για το μέιζον κοινωνικό και «εθνικό», όπως το χαρακτηρίζουν, ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Ο ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ υπενθυμίζει τη συνάντηση που είχε με τους κκ Γεραπετρίτη (Υπ. Επικρατείας) και Μπούγα (Γραμματέας Κ.Ο. Ν.Δ.), εκ μέρους της κυβέρνησης, στις 3 Οκτωβρίου 2022 και στην οποία είχαν εκθέσει προς νομοθετική επίλυση του ζητήματος περισσότερες από μια προτάσεις με πολλαπλά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους.  Σε άλλο σημείο της επιστολής – αίτημα συνάντησης, παράλληλα, οι δανειολήπτες ζητούν να μην μείνει η επιστολή τους στο συρτάρι, από την απάντηση της οποίας κρέμονται εναγωνίως 200.000 και πλέον εγκλωβισμένοι πολίτες.Δεν μένει άλλος χρόνος!Ίσως αύριο να είναι αργά! Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή :Αθήνα, 11/10/2022Προς:Πρωθυπουργό της Ελλάδοςκ. Κυριάκο ΜητσοτάκηΑξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,Η κινητικότητα που παρατηρείται εκ μέρους της κυβέρνησης σε σχέση με τα δάνεια εκφρασμένα σε ελβετικό φράγκο τον τελευταίο καιρό είναι τουλάχιστον μια αχτίδα προόδου. Ιδιαίτερα υπό το φώς των τελευταίων εξελίξεων σε σχέση με το θέμα των δανείων που είναι εκφρασμένα σε ελβετικό φράγκο, και κατόπιν της συνάντησής μας με τους κκ Γεραπετρίτη και Μπούγα στις 3 Οκτωβρίου 2022, θεωρούμε ότι τώρα περισσότερο από ποτέ είναι ώριμες οι συνθήκες για να μας δεχθείτε σε συνάντηση προκειμένου να σας εκθέσουμε αναλυτικά τις σκέψεις μας και τις προτάσεις μας για τη λύση του προβλήματος που ταλαιπωρεί εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας.Ειδικότερα στη συνάντηση με τους κκ Γεραπετρίτη και Μπούγα, από την πλευρά μας έγιναν οι ακόλουθες προτάσεις:1. Επανυπολογισμός των δανείων με ισοτιμία εκταμίευσης και επιτόκιο euribor, άλλως,2. Οριζόντια εφαρμογή της προστασίας, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ ΕφΛαρ 17/2017 και ΠΠΡοδ 35/2015 «αμετάκλητες αποφάσεις» επί υποθέσεων που έχει χειριστεί ο κος Πράτας, ώστε η διακύμανση της ισοτιμίας να περιοριστεί στο +/- 5% αναδρομικά.3. Το ενδεχόμενο τροποποίησης του νόμου Ν. 4438/16, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η ευρωπαϊκή οδηγία 2014/17/ΕΕ και εφαρμόζει δίχτυ προστασίας για μελλοντικά δάνεια σε ξένο νόμισμα, με αναδρομική ισχύ.4. Μια τεχνική πρόταση, που παράγει πολλαπλά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους (Ελληνικό Δημόσιο – δανειολήπτες – τράπεζες) και αφορά την ομολογοποίηση της διαφοράς ισοτιμίας, που επιβαρύνει τον δανειολήπτη, έως και 71% επιπλέον, άλλως η ένταξη της χρηματοδότησης της συναλλαγματικής διαφοράς, ως έργο αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης και χρηματοδοτούμενο από το ταμείο ανάκαμψης.Προς τούτο, επαναλαμβάνουμε την επιστολή μας με ΑΠ 11/06.09.2022, όπως αυτή είχε εγχειριστεί και στο γραφείο σας και ελπίζουμε σε θετική απάντησή σας.Κύριε Πρωθυπουργέ, Μην αφήσετε αυτή την επιστολή στο συρτάρι, από την απάντηση της οποίας κρέμονται εναγωνίως 200.000 και πλέον εγκλωβισμένοι πολίτες.Πρόκειται για ένα κοινωνικό ζήτημα με μεγάλες κοινωνικές προεκτάσεις και ευελπιστούμε ότι και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσετε.Ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2014 και έχει πανελλήνια συμμετοχή. Στα πλαίσια αποκατάστασης της ζημίας των μελών του (και όχι μόνο) πρωτοστατεί και αξιώνει μέσω συλλογικών αγωγών (σύμφωνα με τον Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών) την αποκατάσταση της αδικίας κατά των δανειοληπτών, που είδαν τα χρέη τους σχεδόν να διπλασιάζονται, όταν ανατράπηκε η ισοτιμία μεταξύ ελβετικού φράγκου και ευρώ. Ενδεικτικά, κατά το χρόνο σύναψης της πλειοψηφίας των συμβάσεων αυτών (2006- 2009), η ισοτιμία κυμαίνονταν περίπου στο 1/ 1,67. Σήμερα, η ισοτιμία ελβετικού φράγκου και ευρώ είναι σχεδόν 1 προς 1, σε κάποιες περιπτώσεις και 1 προς 0,98. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα δάνεια που ελήφθησαν έχουν αυξηθεί κατά περίπου 67% (τόσο η μηνιαία δόση όσο και το άληκτο κεφάλαιο). Δηλαδή, ένα δάνειο που το 2007 ήταν 100.000 ευρώ, σήμερα είναι πάλι 100.000 ευρώ (τουλάχιστον) παρά τις συνεπείς πληρωμές του οφειλέτη του.Στις συλλογικές αγωγές που κατατέθηκαν συμμετέχουν περισσότερα από 7.000 μέλη του ΣΥΔΑΝΕΦ. Η πολυπληθέστερη αυτών των συλλογικών αγωγών κατατέθηκε κατά της τράπεζας Eurobank και είναι η μόνη που έχει φτάσει στο επίπεδο του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας (Άρειος Πάγος).Mε την υπ’ αρ. 948/2021 απόφασή του επί της συλλογικής αγωγής κατά Eurobank ο Άρειος Πάγος όσο και με προηγηθείσα υπ’ αρ. 4/2019 απόφαση της Ολομέλειας (ατομική αγωγή), α) αρνήθηκε να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ -αν και το ζητήσαμε- και β) απέρριψε την αναίρεσή μας αρνούμενος ουσιαστικά την εφαρμογή του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή. Όπως προκύπτει, με την εν λόγω απόφαση το ανώτατο πολιτικό δικαστήριο της χώρας ερμήνευσε για δεύτερη φορά το εθνικό δίκαιο περί προστασίας του καταναλωτή (νόμος 2251/1994) κατά τρόπο αντίθετο με το συναφές, υπέρτερης ισχύος ενωσιακό δίκαιο, όπως αυτό έχει ερμηνευθεί επανειλημμένως από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αλλά και άλλα, ανώτατα δικαστήρια των κρατών μελών.Επιπλέον όμως αυτού, απέρριψε το αίτημα μας για την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων στο ΔΕΕ ως αποκλειστικά αρμόδιο δικαστικό όργανο για την ερμηνεία των ενωσιακών κανόνων. Με την παράλειψη αυτή ο Άρειος Πάγος παραβίασε τη θεμελιώδη υποχρέωση των ανωτάτων δικαστηρίων των κρατών μελών της Ένωσης να αποστέλλουν προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ, όταν στην ενώπιόν τους διαφορά τυγχάνουν εφαρμογής ενωσιακοί κανόνες (άρθρο 267 ΣΛΕΕ).Κατ’ ακολουθίαν και συνεκτιμώμενου του έκδηλου κοινωνικού και νομικού ενδιαφέροντος, ήταν και επιβεβλημένη και δεσμευτική η απεύθυνση στο ΔΕΕ των κρίσιμων νομικών ζητημάτων από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας, επί της συλλογικής αγωγής μας. Η χώρα μας είναι η μόνη από τις χώρες με πληττόμενους δανειολήπτες δανείων με αξία ελβετικού φράγκου, όπου ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαστική προστασία στους καταναλωτές! Χώρες όπως η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Κροατία, η Ρουμανία κλπ έχουν παράσχει δικαστική προστασία και δεν έχουν αρνηθεί τον έλεγχο των συμβάσεων δανείων, όπως έπραξε ο Άρειος Πάγος. Ως μέσο αντίδρασης, και προκειμένου να συνεχιστεί η αξιοποίηση των νομίμων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας, το Δ.Σ. του Σωματείου μας προχώρησε το Δεκέμβριο του 2021 στην υποβολή καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ελλάδας λόγω της παραβίασης από τον Άρειο Πάγο των υποχρεώσεων που επιβάλλει στα εθνικά δικαστήρια το ενωσιακό δίκαιο, και ειδικότερα ο μηχανισμός της προδικαστικής παραπομπής.Με τον τρόπο αυτό, μέχρι σήμερα συνεχίζεται η κατάφωρη αδικία σε βάρος μας, με την καταστρατήγηση της νομοθεσίας του κράτους που είναι τεθειμένη σε προστασία μας, ενώ αντίθετα οι τράπεζες, «δικαιωμένες», επιβραβεύονται για την όλως αντισυμβατική, αντικαταναλωτική, αντικοινωνική και πλήρως κερδοσκοπική συμπεριφορά τους.Δεν έχουμε άλλο δρόμο, παρά εκείνον που μας δείχνουν και μας επιβάλλουν οι 70.000 δανειολήπτες σε ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου, κι αυτός είναι παράλληλα με τη δικαστική διεκδίκηση της αποκατάστασης της εις βάρος μας αδικίας, η δράση μας με κάθε θεσμικό τρόπο και μέσο, με την κατάθεση υπομνήματος αλλά και επιστολών στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, σε όλα τα μέλη της ελληνικής Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Προσφεύγουμε σε εσάς και ζητούμε να σταθείτε δίπλα μας αναλαμβάνοντας νομοθετική πρωτοβουλία για επίλυση του προβλήματος που ταλανίζει 70.000 οικογένειες που έχουν πέσει θύματα της κερδοσκοπίας των τραπεζών.Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι είναι απολύτως αποδεδειγμένο ότι οι ίδιες οι τράπεζες δεν εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους ούτε ένα ελβετικό φράγκο σε οφειλές προς τη Διατραπεζική Αγορά, ενώ αντίθετα απαιτούν από τους δανειολήπτες καταβολές σε ελβετικό φράγκο, και μάλιστα ιδιαιτέρως αυξημένες λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Έτσι, είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα υποστούν καμία ζημία από την νομοθετική ρύθμιση του θέματος, καθώς α) ήδη έχουν εισπράξει πολλά περισσότερα χρήματα απ’ όσα αρχικά είχαν καταβάλει ως δάνειο, β) αποκλείεται να συνεχίσουν να εισπράττουν, γιατί αν δεν ρυθμιστεί η ισοτιμία των εν λόγω δανείων, είναι δεδομένο ότι όλα θα «κοκκινήσουν» αφού οι δανειολήπτες πλέον αδυνατούν να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται σε τέτοιες υπέρογκες καταβολές για τόσο μεγάλο διάστημα.Κύριε Πρωθυπουργέ,Είμαστε βέβαιοι ότι θα τείνετε ευήκοον ούς στις εκκλήσεις μας για την αποφυγή της πλήρους οικονομικής μας κατάρρευσης και θα συμπαρασταθείτε στο δίκαιο αγώνα μας. Κλείνοντας την παρούσα επιστολή, παρακαλούμε να δεχτείτε το Δ.Σ. του Σωματείου μας για μια συνάντηση μαζί σας, όπου και σκοπεύουμε να σας επιδώσουμε αναλυτικό υπόμνημα με πλήρη στοιχεία για τα δάνεια αυτά και τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και το ψήφισμα με τις διεκδικήσεις μας που πρόκειται να σταλεί σε όλα μέλη του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και στον αρμόδιο Επίτροπο για θέματα δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Με εκτίμηση,Για το Δ.Σ. ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.Ο Πρόεδρος Νικόλαος Κοτσιφάκης