Σημαντικό σεμινάριο στη Σπάρτη για τους φορολογικούς ελέγχους

Η Artion A.E. σε συνεργασία με την Ένωση Φοροτεχνικών – Λογιστών Ν. Λακωνίας διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: «Φορολογικοί Έλεγχοι – Όλες οι τελευταίες αλλαγές & εξελίξεις» με σκοπό την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου για όλα τα τελευταία δρώμενα και τις αλλαγές στη νομοθεσία.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να γίνει μία πλήρης παρουσίαση και καταγραφή των στοιχείων που πρέπει κανείς να γνωρίζει σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης, τον φορολογικό έλεγχο -με ειδικότερη έμφαση στις τεχνικές ελέγχου και το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών- τον χρόνο παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων και τον χρόνο διατήρησης των λογιστικών βιβλίων, την ενδικοφανή προσφυγή και, τέλος τον νέο νόμο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τις σχετικές ευθύνες-υποχρεώσεις του λογιστή.

Εισηγητές: Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελεγκτικής εταιρείας ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ., Δαλιάνης Γιώργος, Διευθύνων Σύμβουλος της Artion Α.Ε & ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Σαμόλης Διονύσης, Γενικός Διευθυντής της Artion Α.Ε, Λογιστής, Αρτσίτας Γιάννης Προϊστάμενος του τμήματος Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της Artion A.E.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

1. Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Τρόπος Επιλογής Υποθέσεων
Διαδικασία Ελέγχου
Φορολογία Νομικών Προσώπων
– Εκπιπτόμενες Δαπάνες
– Ενδοομιλικές Συναλλαγές
– Αντιμετώπιση Εξόδων από Offshore και εταιρείες με έδρα χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
Φορολογία Φυσικών Προσώπων
– Άνοιγμα Λογαριασμών
– Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου
Αμφισβήτηση Ελέγχου
– Ενδικοφανής Προσφυγή
– Προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια
2. Παραγραφή Υποθέσεων

Χρόνος Τήρησης βιβλίων και Στοιχείων
Χρόνος Παραγραφής
3. Ποινολόγιο

Αυτοτελή Πρόστιμα
Προσαυξήσεις
Εφαρμογή Ευμενέστερων Διατάξεων
4. Φοροδιαφυγή – Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος

Νέες Διατάξεις
Υποχρεώσεις και Ευθύνες Λογιστών
5. Επίκαιρα Θέματα

Νέος Νόμος περί Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
GDPR