Ρεύμα: Οι νέοι τιμοκατάλογοι που ισχύουν από σήμερα

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε

ΔΕΗ

 • Για κατανάλωση έως 2000 κιλοβατώρες, 0,486 Euro/kwh.
 • Από 2000 κιλοβατώρες και πάνω, 0,498 Euro/kwh.
 • Πάγιο 3,5 ευρώ το μήνα.
 • Νυχτερινό τιμολόγιο 0,445 Euro/kwh

Protergia

 • Χρέωση Ενέργειας Ημέρας 0,54913 Euro/kwh.
 • Χρέωση Ενέργειας Νύχτας 0,54555 Euro/kwh.
 • Μηνιαίο πάγιο 5 ευρώ.

Ήρων

 • Για ημερήσια και νυχτερινή κατανάλωση, ανεξαρτήτως του ύψους της, 0,575 Euro/kWh, πάγιο 3 ευρώ το μήνα.

Elpedison

 • Τιμολόγια από 0,9395  ευρώ  1,0024 ευρώ ανά κιλοβατώρα, με επιστροφή τον επόμενο μήνα του Elpedison Loyalty Pass.
 • Το πάγιο κυμαίνεται από 1,5 ευρώ το τετράμηνο έως 5 ευρώ το μήνα.

Nrg

 • Τιμή ενέργειας 0,499-0,569 Euro/kWh ανάλογα με το πρόγραμμα και πάγιο 1,8-5 ευρώ το μήνα ανάλογα με την ενεργοποίηση ή μη e-bill και πάγιας εντολής.

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

 • Τιμή με έκπτωση συνέπειας 0,563-0,576 Euro/kWh, χωρίς έκπτωση συνέπειας 0,583 -0,591Euro/kWh.
 • Πάγιο 5 ευρώ.

Volterra

 • Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,6700 Euro/kWh,
 • Πάγια Χρέωση: 4,5Euro/30 ημερολογιακές ημέρες.

WATT+VOLT :

 • 0,62Euro/kWh για το πρόγραμμα zerO+ για όλες τις κατηγορίες πελατών.

Zeniθ:

 • Χρέωση ενέργειας 0,55500 Euro/kWh, πάγιο 4,5 ευρώ