Προχωρά η αναβάθμιση του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου

Αφορά σε κτηριολογικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα

Ολοκληρώνονται στα τέλη του ερχόμενου Ιουνίου οι εργασίες κτηριολογικής και ηλεκτρομηχανολογικής αναβάθμισης του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, με προϋπολογισμό σύμβασης 672.809,99 ευρώ.

Οι πιο πάνω εργασίες αποτελούν υποέργο της ενταγμένης στο ΠΕΠ Πελοποννήσου – 2020 πράξης με αντικείμενο την κτηριολογική και ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση και επανέκθεση στο πιο πάνω κτήριο.

Πλέον, προωθήθηκε και το αίτημα από την Π.Ε. Κορινθίας προς την ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου για την με προϋπολογισμό 1.040.000 ευρώ προμήθεια προθηκών και λοιπού εκθεσιακού εξοπλισμού, όπως και για τις συνοδευτικές υπηρεσίες επανέκθεσης.

Η πράξη αφορά σε σύμβαση που θα ανατεθεί σε εξειδικευμένη επιχείρηση -κι αφού προηγηθεί διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός- θα περιλαμβάνει δε, την προμήθεια ειδών όπως, προθήκες με τον φωτισμό τους και λοιπές εκθεσιακές κατασκευές (βάθρα, βάσεις και αναρτήσεις εκθεμάτων, υποβάσεις εποπτικού υλικού), ηλεκτρονικό εξοπλισμό έκθεσης (οθόνες αφής, ηχεία, καλωδίωση, εγκατάσταση), έπιπλα γραφείου (καρέκλες, τραπέζια, ράφια κλπ.), ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου, πινακίδες, λεζάντες κλπ. και συνοδευτικές υπηρεσίες μηχανικών, προετοιμασία και μεταφορά των εκθεμάτων, συγγραφή κειμένων από ιστορικό τέχνης, γραφιστικά, φωτογράφιση, αγορά πνευματικών δικαιωμάτων φωτογραφιών έκθεσης, μεταφράσεις, δημιουργία video και ηχητικών εφαρμογών (συγγραφή σεναρίου, σκηνοθεσία, ψηφιοποίηση, γραφιστική επεξεργασία, μοντάζ).