Νέα διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Λακωνίας

Σας γνωστοποιούμε ότι, λόγω βλάβης, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την ΠΕΜΠΤΗ 27/4/2023 από ώρας 09:00 έως 13:00 στις περιοχές :

ΔΑΙΜΟΝΙΑ,ΕΛΙΚΑ,ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ,ΦΟΥΤΙΑ,ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΕΛΑΦΟΝΝΗΣΟΣ

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
Ζητούμε την κατανόηση του κοινού για την παραπάνω διακοπή.