Κλειστός σήμερα ο ναός της Οδηγήτριας στο Μυστρά

Για την επαναλειτουργία του θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση

Στον Αρχαιολογικό Χώρο του Μυστρά βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από το 2022 το ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργο «Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά», για την εξασφάλιση της απαιτούμενης προστασίας του οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου ο ναός της Οδηγήτριας (Αφεντικό) στην Κάτω Χώρα του Μυστρά θα παραμείνει προσωρινά κλειστός για τους επισκέπτες από την Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023. Για την επαναλειτουργία του θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.