Καταγγελίες για αποδυνάμωση του “Ε.Φ.Κ.Α μη μισθωτών” Λακωνίας

Ερώτηση Βελόπουλου - Τι απαντά ο αρμόδιος υφυπουργός

Κύριε Υπουργέ,

Σε επιστολή, που συνυπογράφουν ο πρόεδρος της «ΟΕΒΕΛ» και ο πρόεδρος του «Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης», εκφράζονται οι προβληματισμοί και τα ερωτηματικά που προκαλεί το γεγονός, πως τρεις (3) από τους πέντε (5) υπαλλήλους που υπηρετούν στο τμήμα «Ε.Φ.Κ.Α. μη μισθωτών» Λακωνίας μετακινούνται στο τμήμα «Ε.Φ.Κ.Α. – Ι.Κ.Α.» Σπάρτης. Αναλυτικότερα: «Σύμφωνα με έγγραφο της Διοίκησης, τρεις από τους πέντε υπαλλήλους μετακινούνται στο τμήμα Ε.Φ.Κ.Α. – Ι.Κ.Α. Σπάρτης. Αντικείμενο των υπαλλήλων αυτών που πρόκειται να μετακινηθούν είναι οι συντάξεις, η ασφάλιση και τα έσοδα. Με τη μετακίνησή τους, στο τμήμα «Ε.Φ.Κ.Α. μη μισθωτών» παραμένουν η προϊσταμένη με έναν υπάλληλο του οποίου το αντικείμενο είναι τα θέματα περίθαλψης». Πάμπολλα είναι τα ερωτήματα, που εύλογα γεννιούνται απ’ αυτή την εξέλιξη. Είναι βέβαιο, λοιπόν ότι, με την εργασία δύο μόνο υπαλλήλων στο εν λόγω τμήμα, δεν θα είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν τα ήδη κατατεθέντα συνταξιοδοτικά αιτήματα, καθώς, ήδη υπάρχουν εκκρεμότητες λόγω ελλείψεων δικαιολογητικών, ούτε θα καταστεί δυνατόν να γίνει η έγκαιρη επεξεργασία νέων αντίστοιχων αιτημάτων, τα οποία θα συσσωρευτούν, ενώ, σκοπός του Υπουργείου και της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. υποτίθεται ότι είναι η αμεσότερη δυνατή έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεσθε να δώσετε άμεσα την προσήκουσα λύση στο ανωτέρω πρόβλημα, φροντίζοντας για την παραμονή των άνω αναφερόμενων υπαλλήλων στο τμήμα του «Ε.Φ.Κ.Α. μη μισθωτών» Λακωνίας, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ντόπιων επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων και των άλλων ασφαλισμένων, που εξυπηρετεί το εν λόγω τμήμα, καθώς, με την ως άνω μετακίνησή τους δεν θα είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν τα ήδη κατατεθέντα αιτήματα συνταξιοδότησης, ούτε θα είναι εφικτή η έγκαιρη επεξεργασία νέων σχετικών αιτημάτων, τα οποία θα συσσωρευτούν, ως εκκρεμή, λόγω έλλειψης προσωπικού στο ως άνω τμήμα «ΕΦΚΑ»;

2. Υπάρχει πρόθεση ενίσχυσης των υπηρεσιών του τμήματος “Ε.Φ.Κ.Α μη μισθωτών” Λακωνίας με το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η επεξεργασία των αιτημάτων συνταξιοδότησης, που ήδη συσσωρεύονται και χρήζουν άμεσης διεκπεραίωσης;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Απάντηση της ερώτησης «Καταγγελίες για αποδυνάμωση του Τμήματος “Ε.Φ.Κ.Α μη μισθωτών” Λακωνίας»

ΣΧΕΤ.: H με αρ. πρωτ.3586/26-1-2021 Ερώτηση.

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο, σχετικά με την ενίσχυση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με προσωπικό στο Νομό Λακωνίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, μετά την έκδοση του Οργανισμού του Φορέα (ΠΔ 8/2019) και τις διατάξεις του Ν. 4670/2020 (μετά και την ένταξη του τέως ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Οργανογράμματός του, έχει προβεί σε ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού με γνώμονα τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του καθώς και την εξυπηρέτηση των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος.

Ειδικότερα, όσον αφορά το νομό Λακωνίας, με την αρ. πρωτ. 7551/12-01-2021 απόφαση Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ μετακινήθηκαν (3) τρεις υπάλληλοι του Β’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Λακωνίας σε Τμήματα του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λακωνίας. Στη συνέχεια, μετά την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Δ/νσης e-ΕΦΚΑ Λακωνίας με έδρα την Σπάρτη από 01/4/2021 βάσει της αρ. 3755/1187/08-02-2021 (547 Β) υπουργικής απόφασης, με τις αρ. πρωτ. 112265/31-3-2021 και 112291/31-3-2021 αποφάσεις του Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ τοποθετήθηκαν έξι (6) υπάλληλοι σε θέσεις ευθύνης και με την με αρ. πρωτ. 112568/1-4-2021 απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ τοποθετήθηκαν είκοσι δύο (22) υπάλληλοι στην Τοπική Δ/νση e-ΕΦΚΑ Λακωνίας. Επίσης, με το αρ. πρωτ. 112557/1-4-2021 έγγραφο του Υποδιοικητή του Οργανισμού γνωστοποιήθηκε η απασχόληση ενός (1) ακόμη υπαλλήλου στην εν λόγω Τοπική Δ/νση.

Ως προς τη στελέχωση των δομών του e-ΕΦΚΑ με μόνιμο προσωπικό, σημειώνεται ότι με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-07-2020 απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, εγκρίθηκε για το έτος 2020 η κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης ογδόντα έξι (86) θέσεων τακτικού προσωπικού στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην ΕΦΚΑ και πρώην ΕΤΕΑΕΠ).

Επίσης, με την υπ’ αριθ. 42/30-09-2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021, εγκρίθηκε η πλήρωση εκατό ( 100 ) θέσεων τακτικού προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα για το έτος αυτό.

Για τον ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων έτους 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ ενέκρινε κατά την 26η Συνεδρίασή του στις 15/7/2021 την πρόσληψη, μέσω Α.Σ.Ε.Π., τριακοσίων εξήντα (360) υπαλλήλων.

Επιπρόσθετα, με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 104 του ν.4764/2020 ( 256 Α) δίνεται η δυνατότητα στον e-ΕΦΚΑ να παραιτείται από ένδικα μέσα κατά αποφάσεων με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή επαναπρόσληψη των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του και την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής

σύνταξης μέσα από την απασχόληση έμπειρου προσωπικού.

Πάντως, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ καταβάλλει προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του Φορέα με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των πολιτών, διευρύνοντας τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η προσέλευσή ασφαλισμένων και συνταξιούχων στα Υποκαταστήματα και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π.ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ