«Καταγγελίες από αγροτικούς ιατρούς του Κέντρου Υγείας Γυθείου για δυσμενείς εργασιακές συνθήκες και υπηρεσίες Υγείας προς τους πολίτες της Λακωνίας»

Στη Βουλή το θέμα από την βουλευτή της "ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΛΥΣΗΣ" κ.Ασημακοπούλου

Την ερώτηση στη Βουλή και στον αρμόδιο Υπουργό κατέθεσε η βουλευτής Σοφία – Χάϊδω Ασημακοπούλου (Ελληνική Λύση)

Ακολουθεί το κείμενο:

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τους αγροτικούς ιατρούς του Κέντρου Υγείας Γυθείου: «…η διοίκηση του Γ.Ν. Σπάρτης επιμένει να καταθέτει αιτήματα, που παρουσιάζονται με τη συναίνεση των αγροτικών ιατρών, προς την 6η ΥΠΕ σχετικά με εφημέρευση των αγροτικών ιατρών παρά τη βούλησή τους στο Γ.Ν. Σπάρτης. Με τη σειρά της η διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας εκδίδει αποφάσεις για μετακίνηση και εφημέρευση στο Γ.Ν. Σπάρτης χωρίς την έγγραφη εντολή – εντέλλεσθε. Επανειλημμένα, έχουμε δηλώσει εγγράφως στην διοίκηση της 6ης ΥΠΕ την άρνηση μας για εφημέρευση στο Γ.Ν. Σπάρτης και δεν έχουμε λάβει ποτέ επίσημη έγγραφη απάντηση». Όπως σημειώνουν οι παραπάνω αναφερόμενοι αγροτικοί ιατροί, χαρακτηριστικά, καλούνται να διανύσουν, οδηγώντας, μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις από τον τόπο διαμονής τους, οι οποίες πραγματοποιούνται, έπειτα από 24 και παραπάνω ώρες διαρκούς εργασίας, θέτοντας, έτσι, την ατομική τους σωματική ακεραιότητα σε κίνδυνο. Ισχυρίζονται, επίσης ότι, ουδέποτε έχουν αποζημιωθεί για το κόστος των συγκεκριμένων μετακινήσεων.

Συνεχίζοντας, περιγράφουν οι ανωτέρω αγροτικοί γιατροί τους λόγους που καθιστούν ατελέσφορη την εφημερία τους στο Γ.Ν. Σπάρτης, ως εξής:«… δεν υπάρχει διαρκής παρουσία ειδικευμένου επιμελητή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), καθώς επίσης και απουσία νευραλγικών ειδικοτήτων όπως Καρδιολόγος, Παιδίατρος, Ακτινολόγος. Συνεπώς, οι εφημερίες στο Τ.Ε.Π στελεχώνονται σε μεγάλο βαθμό από αγροτικούς ιατρούς με ελάχιστη έως μηδαμινή προϋπάρχουσα κλινική εμπειρία με αποτέλεσμα τη μη εύρυθμη λειτουργία του προς όφελος των ασθενών, παρά τις αντίθετες προφορικές δεσμεύσεις της διοικήτριας του Γ.Ν. Σπάρτης για την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων. Επίσης, πραγματοποιούνται διακομιδές ασταθών κλινικά περιστατικών και περιστατικών που δεν συνάδουν με την εκπαίδευσή και κατάρτισή μας. Συγκεκριμένα, οι διακομιδές μπορεί να περιλαμβάνουν σοβαρά καρδιολογικά περιστατικά, διασωληνωμένους ασθενείς, καθώς επίσης και νεογνά-παιδιά που απαιτούν την παρουσία ειδικευμένου ιατρού. Επιπρόσθετα, καλούμαστε για μετακίνηση και για την κάλυψη αναγκών της παθολογικής κλινικής. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν συγγραφή εξιτηρίων με οδηγίες εξόδου σε ασθενείς που ουδέποτε έχουμε εξετάσει και παρακολουθήσει την πορεία νοσηλείας τους. Εκτός από τα προαναφερθέντα, έχουμε γίνει παραλήπτες αναφορών από τον διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Σπάρτης για παράλειψη καθηκόντων – μη παρουσία μας στο Γ.Ν. Σπάρτης στο πρωινό ωράριο, παρά τις αντίθετες οδηγίες και εντολές από τη Διευθύντρια του Κ.Υ. Γυθείου για παραμονή μας στο Κ.Υ. στο πρωινό ωράριο, λόγω αυξημένων αναγκών, ιδιαίτερα τους τρέχοντες μήνες της τουριστικής περιόδου. Επισημαίνουμε, πως δεν μας έχουν κοινοποιηθεί αιτήματα και αποφάσεις από και προς πάσα κατεύθυνση που μας αφορούν σχετικά με το ωράριο, το πρόγραμμα εφημεριών και τα καθήκοντά μας».

Επισημαίνουν, παράλληλα, οι αγροτικοί γιατροί ότι: «Η διαρκής προσπάθεια για κάλυψη των αναγκών των κλινικών του Γ.Ν. Σπάρτης από αγροτικούς ιατρούς του Κ.Υ. Γυθείου έχει ως αποτέλεσμα την υποστελέχωση και απουσία αγροτικών ιατρών από το Κ.Υ. και τα περιφερικά ιατρεία του νομού Λακωνίας για τα οποία έχουμε διοριστεί με βάση την σύμβασή μας». Σχετικά με τη λειτουργία του Κ.Υ. Γυθείου, σημειώνουν οι ως άνω γιατροί ότι: «Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις για έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού από το κέντρο υγείας Γυθείου, η διεύθυνση του κέντρου υγείας αδυνατεί να δώσει οριστική λύση με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακάλυπτες βάρδιες από νοσηλευτικό προσωπικό. Εν προκειμένω, επιβαρύνονται οι λιγοστές νοσηλεύτριες του Κ.Υ., οι ειδικοί γενικοί ιατροί και οι αγροτικοί ιατροί για την κάλυψη των συγκεκριμένων ελλείψεων.

Επιπλέον, το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται διακομιδές από αγροτικούς ιατρούς και στρατιωτικό προσωπικό που σε καμία περίπτωση δεν έχει λάβει την πρέπουσα εκπαίδευση για την αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών (π.χ. τροχαία, εμφράγματα, πνιγμοί). Τα άμεσα αποτελέσματα της συγκεκριμένης κατάστασης είναι η πολύωρη απουσία αγροτικών ιατρών από το Κ.Υ. καθώς και η ανεπαρκής αντιμετώπιση των διακομισθέντων- παραληφθέντων περιστατικών με κίνδυνο την υγεία των ασθενών. Παράλληλα, προαναγγέλλεται και ασκείται πίεση από τη διεύθυνση του Κ.Υ. σχετικά με την εισήγηση εφημεριών ετοιμότητας για τις άνωθεν διακομιδές που θα καλύπτονται από αγροτικούς ιατρούς, οι συνθήκες των οποίων δεν έχουν αποσαφηνιστεί και δεν προβλέπεται αποζημίωσή τους». Τέλος, καταγγέλλουν οι ως άνω ιατροί ότι έχουν γίνει δέκτες απρεπούς συμπεριφοράς και αντιμετώπισης από την διεύθυνση του Κ.Υ. Γυθείου, με προσωπικές λεκτικές επιθέσεις και απειλές, που σε καμία περίπτωση δεν οφείλονται στην επαγγελματική ανεπάρκειά τους.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πόσο λογικό και ορθό κρίνετε ότι είναι το να αντιμετωπίζονται από τους ως άνω αγροτικούς ιατρούς ασταθή κλινικά περιστατικά ασθενών και αντίστοιχα περιστατικά που δεν συνάδουν με την εκπαίδευση και κατάρτισή τους;
2. Είναι στις προθέσεις σας το να παρέμβετε καταλλήλως, έτσι ώστε να σταματήσουν οι ατέρμονες, ατελέσφορες και εξοντωτικές εφημερίες των αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Γυθείου στο Γ.Ν. Σπάρτης;
3. Προτίθεσθε να στελεχώσετε με το κατάλληλο σε αριθμό και ειδικότητες προσωπικό το Γ.Ν. Σπάρτης, έτσι ώστε να λειτουργεί το εν λόγω νοσοκομείο με ρυθμούς κανονικότητας και να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των περιφερειακών Κέντρων Υγείας και των αγροτικών ιατρείων της Λακωνίας;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ