Καρνάγιο Νεάπολης | Αναβαθμίζεται το κτήριο

Θα αξιοποιηθεί ως Τουριστικό και Πολιτιστικό Περίπτερο

Ο Δήμος Μονεμβασίας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ενημερώνει τους δημότες, ότι υπογράφηκε από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, η απόφαση χρηματοδότησης (Α.Δ.Α: ΨΞ3Σ46ΜΤΛΡ-ΑΞΕ) για το έργο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιρίου «ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ» Νεάπολης, και επανάχρηση του ως Τουριστικό και Πολιτιστικό Περίπτερο» συνολικού προϋπολογισμού 320.000,00 €.

Η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας, εκπόνησαν τη μελέτη του έργου και εξασφάλισαν τις απαραίτητες εγκρίσεις, προκειμένου ο φάκελος να είναι πλήρης για να μπορέσει χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Η πράξη αφορά την πλήρη ανακατασκευή και αποπεράτωση του κτιριακού συνόλου του κτιρίου ‘’ΚΑΡΝΑΓΙΟ’’ στο οικόπεδο Λ.Ο.Τ. 06, εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης, προκειμένου να λειτουργήσει ως Τουριστικό και Πολιτιστικό Περίπτερο, στο οποίο θα λαμβάνουν χώρα προβολές, εκθέσεις και διαφημίσεις τουριστικών, ιστορικών και πολιτιστικών προϊόντων της περιοχής των Βοιών, αλλά και πολιτιστικές δράσεις με σκοπό την προβολή του πρωτογενή τομέα, και του τουριστικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μονεμβασίας.

Βασικό κριτήριο των επιλογών κατασκευής του εν λόγω έργου, είναι η αισθητική αναβάθμιση του παραδοσιακού κτιρίου, ως τοπόσημο της περιοχής Βοιών, προσαρμοσμένο στο περιβάλλον, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα κριτήρια βιοκλιματικού σχεδιασμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ