ΚΕΠ Σπάρτης: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης!

Από τη Διεύθυνση του ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης, ανακοινώνεται  η  έναρξη της διαδικασίας υποβολής αίτησης για την συμμετοχή στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 20/04/2015 και λήγει στις 20/05/2015.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

α. Δωρεάν επανασύνδεση κομμένης ηλεκτρικής παροχής στην κύρια κατοικία και παροχή δωρεάν ποσότητας ρεύματος 300 kwh ανά μήνα (1.200 kwh ανά τετραμηνία)

β. Επίδομα ενοικίου: 70 ευρώ/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 ευρώ ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας και μέχρι 220 ευρώ μηνιαίως

γ. Επιδότηση σίτισης: δίνεται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας για την προμήθεια τροφίμων από καταστήματα. Κάθε μήνα η κάρτα πιστώνεται με το δικαιούμενο από κάθε άτομο ή οικογένεια ποσό (70 ευρώ/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 ευρώ ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας και μέχρι 220 ευρώ μηνιαίως)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Είναι όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:
   
Μεμονωμένο άτομο  με Ετήσιο Εισόδημα  2.400 ευρώ
Οικογένεια (ζευγάρι) χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος           
με Ετήσιο Εισόδημα  3.600 ευρώ
Οικογένεια (ζευγάρι) με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη      
με Ετήσιο Εισόδημα  4.200 ευρώ
Οικογένεια (ζευγάρι) με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη     
με Ετήσιο Εισόδημα  4.800 ευρώ
Οικογένεια (ζευγάρι) με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη με Ετήσιο Εισόδημα 5.400 ευρώ
Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη  ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη με Ετήσιο Εισόδημα 6.000 ευρώ

Συγχρόνως, δεν θα πρέπει να έχουν:

. Ακίνητη περιουσία αξίας 90.000 ευρώ αν είναι μεμονωμένο άτομο, όριο που αυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο μέλος ή 15.000 ευρώγια κάθε ενήλικο μέλος, μέχρι τις 200.000 ευρώ.
. Καταθέσεις, αθροιστικά όλων των μελών της οικογένειας, (τις δηλώνουν μόνοι τους στην αίτηση) διπλάσιες από το εισοδηματικό όριο της κατηγορίας τους, δηλαδή:
Μεμονωμένο άτομο με Συνολικό ύψος καταθέσεων 4.800 ευρώ
Οικογένεια (ζευγάρι) χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος Συνολικό ύψος καταθέσεων  7.200 ευρώ
Οικογένεια (ζευγάρι) με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη με Συνολικό ύψος καταθέσεων 8.400 ευρώ
Οικογένεια (ζευγάρι) με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη με Συνολικό ύψος καταθέσεων 9.600 ευρώ
Οικογένεια (ζευγάρι) με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη με Συνολικό ύψος καταθέσεων 10.800 ευρώ
Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη  ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη με Συνολικό ύψος καταθέσεων 12.000 ευρώ

. Έτος εισοδήματος: 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα μέσα στο 2013)
. Το δηλωνόμενο εισόδημα θα είναι το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, αφού αφαιρεθούν οι φόροι και η εισφορά αλληλεγγύης.
. Δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε δηλώνεται το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη κι αν είναι μεγαλύτερο του αποκτηθέντος
. Στο εισόδημα περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα, βοηθήματα κ.λπ., εκτός από: διατροφές ανηλίκων τέκνων, επίδομα αναδοχής, εξωϊδρυματικά επιδόματα, επιδόματα αναπηρίας.

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ καμία παροχή άτομα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» ή φιλοξενούνται σε ιδρύματα
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ παροχή ρεύματος άτομα που φιλοξενούνται
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ επίδομα ενοικίου όσο:

. διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στα όρια του Νομού στον οποίο ζουν μονίμως,
. παίρνουν επίδομα ενοικίου από άλλο φορέα
. ενοικιάζουν κατοικία από συγγενείς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
         
Απαιτούμενα στοιχεία διαθέσιμα κατά την συμπλήρωση / υποβολή

. Ο αιτών προς διευκόλυνσή του χρειάζεται να έχει διαθέσιμα:
. 1. ΑΜΚΑ αιτούντος και μελών (συζύγου, τέκνων κ.λπ.).
.  2. ΑΦΜ αιτούντος/ συζύγου ( και μελών εφόσον διαθέτουν).
.  3. Αριθμός Δημοτολογίου αιτούντος.
.  4. Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού ρεύματος.
.  5. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας αιτούντος και μελών (συζύγου, τέκνων κ.λπ.).
.  6. Στοιχεία Εισοδήματος, Περιουσίας κ.λπ

. Τρόποι υποβολής της αίτησης:

.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με δύο τρόπους:
.  A. Ιδιωτικά με τη χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης (Username – Password) του συστήματος ΤΑXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
.  B. Μέσω των ΚΕΠ.
                                                                                                                                                                    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης:

1.  ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης Ευαγγελιστρίας 85-87  τηλέφωνο: 2731361600.
2.  Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Μυστρά τηλέφωνο : 2731089370
3.  Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Θεραπνών  τηλέφωνο: 2731074560
4.  Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας  Φάριδος τηλέφωνο 2731035388
5.  Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Πελλάνας τηλέφωνο: 2731361012
6.  Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Οινούντος  τηλέφωνο: 2731094194

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ