Σε Γενική Συνέλευση ο Κυνηγετικός Σύλλογος Γυθείου

kinigetikooplo1-flynews

Καλούνται, τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Γυθείου σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, που περιλαμβάνει αρχαιρεσίες και θα πραγματοποιηθεί στο Γύθειο στις 02 Ιουλίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Γυθείου, με θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίστηκαν στην υπ.αριθ.05/30-05-2017 συνεδρίαση του Δ.Σ.

Σε περίπτωση, μη επίτευξης απαρτίας (στην πρώτη Γ.Σ. δεν γίνεται απαρτία) η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 09 Ιουλίου 2017 ημέρα Κυριακή την ίδια ώρα, στην ίδια διεύθυνση, με τα ίδια θέματα και με οσαδήποτε εάν είναι τα παρόντα μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, να υποβάλλουν αίτηση για τις υποψηφιότητες για το Δ.Σ, την Ε.Ε. και το Δ.Σ. των παραρτημάτων έως και 16/06/2017.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ. (Προέδρου και Γραμματέα).
2.Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες.
3.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4.Έγκριση Απολογισμού 2016.
5.Έγκριση Προϋπολογισμού 2017.
6.(α) Έγκριση έκτακτης εισφοράς υπέρ Συλλόγου.
(β) Υπέρ Γ΄ ΚΟΠ
7.Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. για το 2016.
(Απαλλαγή πάσης ευθύνης του Δ.Σ).
8.Προτάσεις μελών-ανταλλαγή απόψεων.

(Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 04:30 μ.μ.)

Οι ψηφοφόροι να έχουν μαζί τους την άδεια κυνηγίου-θεωρημένη για το 2016-2017 ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κοινοποίηση