Ορκωμοσία στο ΤΟΔΑ και τη Νοσηλευτική Σπάρτης

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για εμάς να παρευρεθείτε στην 10η τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού και του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η τελετή θα λάβει χώρα την Παρασκευή 26/5/2017 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής στη Σπάρτη Λεωφ. Ε. & Σ. Βαλιώτη και Πλαταιών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Αντώνιος Κ. Τραυλός
Αναπλ. Καθηγητής

Η Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής
Αγγελική Ρόδη Burriel
Καθηγήτρια

Κοινοποίηση