Ζητείται υπάλληλος γραφείου από το i-kep Σπάρτης

Όλα τα προσόντα που απαιτούνται

Αναζητούμε υπάλληλο για τη στελέχωση του γραφείου μας.

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

• Πτυχίο Αγγλικών

• Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών

• Λογιστικές γνώσεις ή εμπειρία σε λογιστικό γραφείο.

Επιθυμητά προσόντα:

• Κάρτα ανεργίας

Απαιτείται η αποστολή βιογραφικού σημειώματος (CV) στο e-mail :

info@i-ekep.gr

_

I-ekep Σπάρτης

Λεωφ. Λυκούργου 172 (πλησίον Δικαστικού Μεγάρου)

2731078363