Ξεκινά η πληρωμή του επιδόματος προσωπικής διαφοράς

Τα ποσά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι

Από σήμερα, το απόγευμα θα αρχίσει η καταβολή του επιδόματος προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους. Η πληρωμή αφορά στους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά και δεν έλαβαν την αύξηση 7,75 % Ιανουαρίου ή είδαν μικρή αύξηση έως 7%

 Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι του επιδόματος χωρίζονται σε 7 κατηγορίες με βάση τα κριτήρια (ποσοστό αύξησης, ύψος σύνταξης, λοιπές ενισχύσεις). Αναλυτικά αυτές είναι οι εξής:

Πρώτη κατηγορία: Επίδομα προσωπικής διαφοράς 300 ευρώ

Σε αυτήν κατηγορία εντάσσονται όσοι έχουν συντάξεις από 800 ευρώ έως 1000 ευρώ και δεν πήραν καθόλου αύξηση καθώς διατηρούν σημαντική προσωπική διαφορά.

Δεύτερη κατηγορία: Επίδομα προσωπικής διαφοράς 300 ευρώ

Σε αυτή κατηγορία εντάσσονται όσοι έχουν συντάξεις έως 800 ευρώ και πήραν την επιταγή ακρίβειας των Χριστουγέννων ύψους 250 ευρώ, ωστόσο δεν έλαβαν αύξηση, καθώς διατηρούν προσωπική διαφορά.

Τρίτη κατηγορία: Επίδομα προσωπικής διαφοράς 300 ευρώ

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται όσοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων μεταξύ 1.000 ευρώ και 1.100 ευρώ και δεν πήραν την αύξηση του 7,75% λόγω της προσωπικής διαφοράς. Ωστόσο είχαν μηδαμινή ωφέλεια 36 ευρώ το χρόνο από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Τέταρτη κατηγορία: Επίδομα προσωπικής διαφοράς 250 ευρώ

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι ασφαλισμένοι που έχουν άθροισμα συντάξεων μεταξύ 1.100 ευρώ και 1.600 ευρώ και δεν πήραν αυξήσεις και είχαν ωφέλεια από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης περίπου 111 ευρώ ετησίως.

Πέμπτη κατηγορία: Επίδομα προσωπικής διαφοράς 250 ευρώ

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ασφαλισμένοι που έχουν άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ και δεν πήραν ακέραια την αύξηση του 7,75% αλλά πήραν μικρότερη αύξηση έως 3,49%.

Έκτη κατηγορία: Επίδομα προσωπικής διαφοράς 200 ευρώ

Στην έκτη κατηγορία εντάσσονται οι ασφαλισμένοι που έχουν συντάξεις μεταξύ 1.100 ευρώ και 1.600 ευρώ και έλαβαν αύξηση έως 3,49%
Έβδομη κατηγορία: Επίδομα προσωπικής διαφοράς 200 ευρώ

Έβδομη κατηγορία: Επίδομα προσωπικής διαφοράς 200 ευρώ

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ασφαλισμένοι που έχουν άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ και πήραν αύξηση μεταξύ 3,5% και 6,9%