Τι δείχνει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα

Υψηλός κίνδυνος σε νομούς της Πελοποννήσου

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (Η.Χ.Π.Κ.Π.) της ΓΓΠΠ για σήμερα Τετάρτη 30-08-2023 και για τις περιοχές της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.:

α) Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ΥΨΗΛΟΣ (Κατηγορία Κινδύνου 3) για όλους τους Δήμους των Π.Ε. Αργολίδας, Π.Ε. Κορινθίας, Π.Ε. Λακωνίας, Π.Ε. Μεσσηνίας εκτός του Δ. Τριφυλίας και για τον Δ. Αιγιαλείας της Π.Ε. Αχαΐας.

β) Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ΜΕΣΟΣ (Κατηγορία Κινδύνου 2) για όλους τους υπόλοιπους Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.