Τακτική συνεδρίαση ΝΟ.Δ.Ε Λακωνίας

Tην Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και ώρα 19:30 στα γραφεία της Νομαρχιακής
Οργάνωσης Λακωνίας, πραγματοποιήθηκε, τακτική συνεδρίαση της
Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟ.Δ.Ε.) Λακωνίας της Νέας
Δημοκρατίας, με θέμα ημερήσιας διάταξης τον ορισμό Αντιπροέδρων,
Γραμματέα, Ταμία και υπευθύνων σε κάθε τομέα δράσης, σύμφωνα με τον
Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης του κόμματος.
O Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. Λακωνίας, κ. Βασίλειος Ορφανός, όρισε μεταξύ των
αιρετών μελών, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Πανελλαδικής
Οργάνωσης του κόμματος, ως:
• Αντιπρόεδρο και υπεύθυνο εκλογικής ετοιμότητας τον Νικόλαο Σταθάκο.
• Αντιπρόεδρο τον Στέφανο Βρεττάκο.
• Γραμματέα τον Νικόλαο Λεβεντζώνη.
• Ταμία την Ευρυδίκη Χιώτη.
• Υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας τον Αντώνιο
Κοκκονό.
• Υπεύθυνο εργαζομένων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα τον Γεώργιο
Σαμπατάκο.
• Υπεύθυνη τοπικής αυτοδιοίκησης την Βενετία Διακουμάκου.
• Υπεύθυνο παραγωγικών και επιστημονικών φορέων τον Αθανάσιο
Μιχελόγγονα.
• Υπεύθυνη γυναικείων θεμάτων την Ελένη Δημητρακοπούλου.
Η Ευρυδίκη Χιώτη, ο Γεώργιος Σαμπατάκος και η Ελένη Δημητρακοπούλου
δεν αποδέχθηκαν τον ορισμό τους στις παραπάνω θέσεις.

ΝΟ.Δ.Ε. Λακωνίας