Στο ΕΣΠΑ η μελέτη φράγματος Ασωπού Κορινθίας

Εντάχθηκαν και τα συνοδά του έργα

Εντάχθηκε στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)» η πράξη «Μελέτη φράγματος Ασωπού N. Κορινθίας με τα συνοδά του έργα».

Ως ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 02/01/2025. Φορέας του έργου είναι η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Ο προϋπολογισμός της πράξης φτάνει τα 3 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 3,7 εκατ.).

Το έργο προβλέπει:

Μελέτη εγγειοβελτιωτικού έργου που στοχεύει στην επίτευξη του σκοπού του υπό κατασκευή φράγματος Ασωπού Κορινθίας.

Αναλυτικά :

-αφενός στην άρδευση των κατάντη αυτού καλλιεργήσιμων εκτάσεων και κυρίως των εκτάσεων δικαιοδοσίας του Α.Ο.Σ.Α.Κ (Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας), που εκτείνονται στην παραλιακή Βόρεια Κορινθία από την Κόρινθο μέχρι το Κιάτο, αλλά και σε γειτονικές προς το φράγμα περιοχές, με σύγχρονες μεθόδους, που εξοικονομούν σημαντικές ποσότητες υδάτινων πόρων (π.χ. στάγδην άρδευση) και

-αφετέρου στον τεχνητό εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με στόχο την αντιμετώπιση της ταπείνωσης των υπόγειων υδροφορέων και του προβλήματος της υφαλμύρινσης η οποία παρατηρείται στην παραλιακή Βόρεια Κορινθία και κυρίως από την Κόρινθο μέχρι το Κιάτο.

Ο δεύτερος στόχος, δηλαδή η αντιμετώπιση της ταπείνωσης και υφαλμύρινσης, ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τον πρώτο, λόγω της κατάργησης των πολλών υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων στον κάμπο της Βόχας και του Κιάτου, που τροφοδοτούν τον κάμπο, αλλά και περιοχές στα ψηλότερα, όπως της Στιμάγκας και του Ελληνοχωρίου. Το προς μελέτη αρδευτικό έργο είναι σύμφωνο με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υ.Δ. της Βόρειας Πελοποννήσου.