Στην Food Expo Digital 2021 η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 18 Ιουνίου 2021

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει στη διαδικτυακή έκθεση “FOOD EXPO DIGITAL”, που θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 18 Ιουνίου 2021. Σκοπός της Περιφέρειας, με την παρουσία της σε ευρέως αναγνωρισμένες εκθέσεις, είναι να προβάλλει και να προωθήσει τον αγροτοδιατροφικό τομέα της και, παράλληλα, να συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες, με την σύναψη εμπορικών συμφωνιών.

Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.

Δείτε την αίτηση συμμετοχής εδώ.