Στη Βουλή το ν/σ του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης – Οι κύριες αλλαγές και στόχοι του νομοσχεδίου

Αλλαγές σε όλο το φάσμα του πρωτογενούς τομέα περιλαμβάνονται στο εν λόγω νομοσχέδιο

Αλλαγές σε όλο το φάσμα του πρωτογενούς τομέα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα συζητηθεί αύριο στη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλή.

Οι κύριες αλλαγές και στόχοι του νομοσχεδίου

Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου, είναι:

Η δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων για τον σταυλισμό των ζώων που θα στηρίζει τη βιωσιμότητα των μικρών κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.\
Η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και η παροχή λύσεων στο χρόνιο πρόβλημα των ενδικοφανών αλιευτικών προσφυγών.
Εισαγωγή ρυθμίσεων για τον αλιευτικό τουρισμό και τις υδατοκαλλιέργειες.
Η δημιουργία επαρκούς πλαισίου για την παράλληλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και λειτουργία Φ/Β σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
Η επίλυση χρόνιων προβλημάτων των παραγωγών, εξασφαλίζοντας την εν γένει βιωσιμότητά τους.
Η ρύθμιση ζητημάτων των πληγέντων από πυρκαγιές και πλημμύρες των τελευταίων μηνών, που περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή αποζημίωση (100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής) από τον ΕΛΓΑ.
Η διευθέτησης και ο εξορθολογισμός λειτουργικών, κανονιστικών και νομοθετικών ζητημάτων πάσης φύσεως.
Η εξασφάλιση της βελτίωσης της λειτουργίας οργανισμών.
Η σύσταση Αγροτικών Τμήματων στα Επιμελητήρια ενισχύοντας την αγροτική επιχειρηματικότητα.