Στα €100 εκατ. το πρόγραμμα για τους Ηλιακούς Θερμοσίφωνες

Για να επιδοτηθεί ένα νοικοκυριό για την αγορά ενός νέου ηλιακού θερμοσίφωνα θα πρέπει να γίνει ανακύκλωση της συσκευής του ηλεκτρικού   ή του παλαιού ηλιακού θερμοσίφωνα

Στα πρότυπα του «Ανακυκλώνω –Αλλάζω Συσκευή» θα κινηθεί και το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα». Με άλλα λόγια για να επιδοτηθεί ένα νοικοκυριό για την αγορά ενός νέου ηλιακού θερμοσίφωνα θα πρέπει να γίνει ανακύκλωση της συσκευής του ηλεκτρικού   ή του παλαιού ηλιακού θερμοσίφωνα. Η επιδότηση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα φτάνει έως  60%, ενώ προτεραιότητα θα δίνεται σε  ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες και εξαρτώμενα μέλη, τα οποία θα προκρίνονται στην    κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα,  προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, από τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2021, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει σε έναν μήνα και θα αφορά περί τους 150.000 δικαιούχους. Προϋπόθεση, πέραν της υποχρεωτικής απόσυρσης, θα είναι και οι προδιαγραφές. Δηλαδή θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση CE για την Δεξαμενή Ζεστού Νερού,  επιλεκτικούς συλλέκτες,  πιστοποίηση Solar KeyMark, δεξαμενή Ζεστού Νερού, να είναι Ενεργειακής Κλάσης C ή καλύτερης (σύμφωνα με τις σχετικές Ενεργειακές οδηγίες της Ε.Ε.), να έχουν εργοστασιακή εγγύηση μεγαλύτερη των δύο ετών, να είναι καινούργιοι – αμεταχείριστοι, να υπάρχει αντίστοιχη τεχνική υποστήριξη (service στην Ελλάδα / τηλεφωνική υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα  επιδότησης  ενδέχεται να προβλέπει κατηγοριοποίηση,  βάσει της χωρητικότητας  των ηλιακών συσκευών  και καθορισμό πλαφόν στην επιδότηση ανά κατηγορία  ανάλογα με τα λίτρα του ηλιακού θερμοσίφωνα.    Ο σχεδιασμός  – έως σήμερα και εάν δεν  αλλάξει κάτι   έως την ημέρα δημοσίευσης του οδηγού του προγράμματος – προβλέπει ότι κάθε οικογένεια θα έχει τη δυνατότητα για δύο αιτήσεις, μία για την κύρια κατοικία και μία για τη δευτερεύουσα κατοικία.

Για την  αντικατάσταση του θερμοσίφωνα θα προβλέπεται ως υποχρέωση η παράδοση της παλιάς συσκευής για ανακύκλωση στον προμηθευτή που θα εξαργυρώνει το voucher κατά το πρότυπο του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή». Στην επιχορηγούμενη τιμή, πιθανώς  δεν θα συμπεριλαμβάνονται άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης ή απεγκατάστασης της συσκευής, προαιρετικά εξαρτήματα κλπ.), καθώς δεν είναι επιλέξιμα μέσω της δράσης.

Το πρόγραμμα αναμένεται να αναθερμάνει την αγορά των ηλιακών θερμοσιφώνων, η οποία σήμερα είναι κυρίως εξαγωγική με τα προϊόντα της να εξάγονται σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα σε Νότια Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική. Άλλωστε, η Ελλάδα διαθέτει μία από τις πιο δυναμικές βιομηχανίες παραγωγής ηλιακών θερμοσιφώνων, κατέχοντας την τρίτη  θέση στον κόσμο.

Σήμερα  η ετήσια παραγωγή ηλιακών θερμοσιφώνων υπολογίζεται  στα  380.000 τεμάχια, με λιγότερα από 100.000 να πωλούνται στην εγχώρια αγορά. Πρόκειται για μια σημαντική αγορά που αναπτύχθηκε κυρίως από τη  δεκαετία του ’80 κι έπειτα και πλέον αριθμεί 24 εργοστάσια θερμικών ηλιακών προϊόντων. Στη Ελλάδα μόνο το 30% του ζεστού νερού παράγεται από τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, αν και η εξοικονόμηση ενέργειας που εξασφαλίζουν είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Πάντως, οι εταιρείες προετοιμάζονται ενόψει του προγράμματος ώστε να αυξήσουν την παραγωγή τους.

Η συμμετοχή κάθε προμηθευτή λιανικής στο πρόγραμμα σημαίνει τη ρητή αποδοχή της υποχρέωσης επιβεβαίωσης καταλληλόλητας της παλαιάς συσκευής προς ανακύκλωση, σήμανσης (μέσω QR Code) και καταγραφής της παλαιάς συσκευής στην πλατφόρμα του προγράμματος, την παραλαβή της παλαιάς συσκευής από τον δικαιούχο και την παράδοσή  της σε Φορέα Ανακύκλωσης. Η επιβεβαίωση της παράδοσης σε προμηθευτή της παλαιάς συσκευής θα αποτελεί καταληκτικό ορόσημο της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του δικαιούχου και της παράδοσης σε φορέα ανακύκλωσης το  καταληκτικό ορόσημο της ολοκλήρωσης του κύκλου πώλησης.

Μάχη Τράτσα | Energia