Σπάρτη / Πρόγραμμα λειτουργίας ΚΕΠ

Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο