Σπάρτη: Διαμαρτυρίες πολιτών για άκοπα χόρτα και κλαδιά

Φωνές και για καθυστέρηση αποκομιδής των απορριμμάτων

«Πνιγμένα» στα χόρτα είναι οικόπεδα στην οδό Γιτιάδου και σε άλλα σημεία της πόλης σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες ακροατών στον FLY FM 89,7, πολλαπλασιάζοντας τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.

Βεβαίως, από κατοικημένες περιοχές, τα ακαθάριστα οικόπεδα εγκυμονούν κι άλλους κινδύνους όπως τα φίδια και τα τρωκτικά.

Μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών δεν συμμορφώνονται και δεν προχωρούν σε κοπή των χόρτων, συγχρόνως όμως , σύμφωνα με ορισμένους κατοίκους, υπάρχουν και σημεία που ανήκουν στο δήμο με χόρτα και άλλες ακαθαρσίες.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πολίτες, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται και πάλι το φαινόμενο καθυστέρησης αποκομιδής των σκουπιδιών με τους κάδους των απορριμμάτων να έχουν ξεχειλίσει από τα σκουπίδια.