Η Συμμαχία Πολιτών Δήμου Ευρώτα για τη Γέφυρα και τις Παρακάμψεις

Προτείνουμε τέσσερις προτάσεις-λύσεις για την άρση του αδιεξόδου. Με διαπαραταξιακή συνεννόηση στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα είναι αναγκαιότητα να υπερβούμε τα αδιέξοδα που δημιουργήθηκαν και να απαιτήσουμε άμεσες και εφικτές λύσεις με κυβερνητική πολιτική απόφαση σε τέσσερις άξονες:

α)Μελέτη ενίσχυσης της στατικής επάρκειας της υπάρχουσας γέφυρας,

β) Μελέτη-Κατασκευή παράλληλης νέας γέφυρας,

γ) Προώθηση της μελέτης παράκαμψης του οικισμού Βλαχιώτη και

δ)Εκκίνηση της μελέτης παράκαμψης του οικισμού Σκάλας με κατασκευή νέας γέφυρας
στον ποταμό Ευρώτα.

Σ’ αυτό το διεκδικητικό πλαίσιο το Δ.Σ. με σύμμαχο την κοινωνία και την διαδημοτική
συνεργασία να ξεκινήσει διάλογο με την Κυβέρνηση και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ακολουθεί το πλήρες δελτίο τύπου:
Τα τελευταία χρόνια οι πολίτες και οι επισκέπτες στην Νότια Λακωνία και ιδιαίτερα της
περιοχής του Δήμου Ευρώτα γίνονται μάρτυρες υποσχέσεων για την λύση του προβλήματος, που
είναι ένα αξιοπρεπές και ασφαλές οδικό δίκτυο με τις παρακάμψεις των οικισμών Βλαχιώτη και
Σκάλας, καθώς επίσης την επάρκεια στατικότατος της υπάρχουσας γέφυρας με τοποθέτηση και
νέας παράλληλης για τις εσωτερικές ανάγκες και συνδέσεις των οικισμών.
Η πρόσφατη απάντηση του Υπουργείου Υποδομών σε ερωτώντες Βουλευτές δημιουργεί
προβληματισμό και επιτείνει τα αδιέξοδα.
Εξ’ αρχής δηλώνουμε ότι αυτά τα προβλήματα υπερβαίνουν τα δημοτικά πλαίσια του
Ευρώτα τόσο στο επίπεδο της επιστημονικής τεκμηρίωσης, όσο και στο επίπεδο
προϋπολογισμού αυτής της τάξεως έργων.
Είναι γνωστές οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος διακυβέρνησης διαχρονικά, γιατί αυτού
του μεγέθους τα προβλήματα απαιτούν πρωταρχικά πολιτική βούληση και κυβερνητικές
αποφάσεις.
Οι μελέτες και οι χρηματοδοτήσεις λειτουργούν παράλληλα όπως συμβαίνει σε άλλες
περιοχές με ανάλογα έργα.
Δεν αρκεί ο καταγγελτικός λόγος και οι ανέξοδες δηλώσεις, γιατί επιτείνουν τα αδιέξοδα και
δεν συμβάλλουν σε λύσεις των χρόνιων προβλημάτων. Έτσι απαιτείται η χάραξη μιας ενιαίας
2
δημοτικής στρατηγικής στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου μας με διαδημοτικές συνεργασίες και
ιεραρχημένο διεκδικητικό πλαίσιο ιεραρχημένων προτάσεων που περιλαμβάνουν:
1.-Άμεση προτεραιότητα, η μελέτη για την επάρκεια ενίσχυσης της στατικότατας της
υπάρχουσας γέφυρας του ποταμού Ευρώτα με τις προτεινόμενες επεμβάσεις.
Αναγκαιότητα η υπέρβαση των συγχύσεων. Τελικά τι θα ισχύσει; Η υπάρχουσα
προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την Αναπτυξιακή Εταιρεία του
Πάρνωνα που είναι απόφαση και του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα ή θα
προχωρήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε νέα μελέτη με το ΤΕΕ όπως δηλώθηκε πρόσφατα;
Μία γέφυρα που κατασκευάστηκε το 1896 από Ιταλούς με σχέδια Γερμανών μηχανικών και
χαρακτηρίστηκε μνημείο νεωτέρων χρόνων, μπορεί να θεωρείται «μηχανικό θαύμα», όμως
χρειάζεται επείγουσες επεμβάσεις για την ασφάλεια της.
2.-Προτεραιότητα δεύτερη, μελέτη και κατασκευή δεύτερης γέφυρας παράλληλα
τοποθετημένης με πρόβλεψη για πεζούς.
Ακόμα παραμένει το ερώτημα χωρίς απάντηση στο τι απέγιναν τα χρήματα από το
λεγόμενο «ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ» που δημιουργήθηκε μετά τις φονικές πυρκαγιές του 2007 και
υπήρχε πρόβλεψη νέας γέφυρας;
3.-Προτεραιότητα Τρίτη, η εκκίνηση της μελέτης για την παράκαμψη του Οικισμού
της Σκάλας με κατασκευή νέας σύγχρονης γέφυρας του ποταμού Ευρώτα, χωρίς υπολογισμό
του πολιτικού κόστους και διαφόρων σκοπιμοτήτων και γνώμονα μόνο την συμφερότερη τεχνικά
και οικονομικά λύση.
4.-Προτεραιότητα τέταρτη, επιμονή στην συνέχιση της διαδικασίας για την μελέτη
παράκαμψης του οικισμού Βλαχιώτη με τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα.
Όπως προκύπτει από την πρόσφατη απάντηση του Υπουργείου Υποδομών (23/1/2020,
αρ. πρωτ. Β/Ε1/Φ12/428) το Εφετείο Αθηνών δικαίωσε το Ελληνικό Δημόσιο έναντι των
απαιτήσεων του ΜΟΡΕΑ Α.Ε. για διεκδίκηση -3.548.246,23- Ευρώ, με σκοπό την εκπόνηση
προκαταρτικών μελετών που αφορούν την παράκαμψη των οικισμών Σκάλας και Βλαχιώτη της
Π.Ε. Λακωνίας και νέας γέφυρας του ποταμού Ευρώτα. Με σκοπό την δημοπράτηση αυτών των
έργων τι προτίθεται να πράξει το ανωτέρω Υπουεγείο;
Θα διεκδικήσει από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΡΕΑ την εκπόνηση αυτών των μελετών δωρεάν και
χωρίς ανταλλάγματα, όπως προκύπτει από την Υπουργική Απόφαση οικ.4852/18-6-2018 και
τροποποιήθηκε με ορθή επανάληψη στις 25-6-2018 ΑΔΑ:ΨΨΨΜ465ΧΘΞ-ΦΛ0;
Σ’ αυτό το προτασιακό πλαίσιο καλούμε την δημοτική αρχή και τις άλλες Παρατάξεις
για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα και λήψη κοινής απόφασης.
Είναι ώρα των αποφάσεων και δράσεων με σύμμαχο την Κοινωνία των Πολιτών και
διαδημοτική συνεργασία να συνδιαμορφώσουμε το διεκδικητικό πλαίσιο με αποδέκτες την Π.Ε.
Λακωνίας, τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο, τους Βουλευτές Λακωνίας και την
Κυβέρνηση.
Είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε όλοι μαζί για την επιβολή των άμεσων και
αναγκαίων λύσεων για τα γνωστά και άλυτα προβλήματα παρά τις συνεχιζόμενες
διαχρονικά υποσχέσεις. Με την κοινή στάση και την ενότητα θα έρθουν οι δημιουργικές και
αναπτυξιακές λύσεις.
Γραφείο Τύπου
Σκάλα 18/2/2020