Σύμφωνο Τουριστικής Συνεργασίας Ελλάδας – Λιβάνου – Κύπρου

Έπεσαν οι υπογραφές από τους αρμόδιους υπουργούς

Στην υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης και Συνεργασίας (MoU) στον κλάδο του Τουρισμού προχώρησε ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, με τoν ομόλογό του από τον Λίβανο, Wallid Nasar, και τον Υφυπουργό Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κώστα Κουμή.

Σκοπός του MoU η διευκόλυνση και αύξηση των τουριστικών ροών μεταξύ Ελλάδας-, Λιβάνου και Κύπρου, καθώς και η προσέλκυση ταξιδιωτών και από άλλες χώρες.

a group of men sitting at a table with flags

Στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας των τριών χωρών, προβλέπεται μεταξύ άλλων:

  • Θεσμικές συνέργειες
  • Ενίσχυση των επαφών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα των τριών χωρών,
  • Ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας στις πολιτικές και τις στρατηγικές που ακολουθούνται στον κλάδο του Τουρισμού (προβολή προορισμών, έρευνα δεδομένων και αγοράς, τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, προσέλκυση επενδύσεων κ.α)

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον Τουρισμό Ειδικού Ενδιαφέροντος, με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό, συμπεριλαμβανομένου του Προσκυνηματικού τουρισμού, της γαστρονομίας και του τουρισμού υγείας και ευεξίας.

Με δεδομένο ότι ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις οικονομίες των τριών χωρών και οι σεζόν σε Ελλάδα, Κύπρο και Λίβανο είναι παρόμοιες, το MoU διασφαλίζει τη στενή συνεργασία σε ζητήματα όπως ο διακρατικός θεματικός τουρισμός, ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρέχονται μέσα από ειδικές θεματικές εμπειρίες και με στόχο για να αυξηθούν τριμερώς οι ταξιδιωτικές ροές.

a group of men in suits