Σημαντική ανακοίνωση ΔΑΟΚ Λακωνίας για τους αλιείς

Για τη χορήγηση άδειας αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου

Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Λακωνίας ανακοινώνεται ότι:

οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που ενδιαφέρονται για τη χορήγηση άδειας αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω ΟΣΠΑ (Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης αλιευτικής δραστηριότητας) μέχρι 31 Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2731363319  του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε Λακωνίας.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο αναπληρωτής ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΑΟΚ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Μ. ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ