Συγκροτούνται οι επιτροπές στο δήμο Σπαρτιατών

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου που ψηφίστηκε με την αριθ.242/13-07-2016 απόφαση, συγκροτούνται οι κατωτέρω επιτροπές:

α) Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητα την επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης, δημοσίων και διεθνών σχέσεων
β) Επιτροπή προστασίας και αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας και των Δημοτικών Επιχειρήσεων
γ) Επιτροπή Πολεοδομικού –χωροταξικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος
δ) Επιτροπή ονοματοθεσίας οδών και πλατειών
ε) Επιτροπή αποδόσεων τιμών
στ) Επιτροπή εμποροπανηγύρεως Μυστρά
ζ) Επιτροπή τελετών (εθνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, τιμητικών διακρίσεων, ψηφισμάτων)
η) Επιτροπή επεξεργασίας προβολής και ανάπτυξης θεμάτων νεολαίας
θ) Επιτροπή κληροδοτημάτων
ι) Επιτροπή Εθελοντισμού
κ) Επιστημονική επιτροπή αστικών αναπλάσεων και αθλητικών παρεμβάσεων
κα) Επιτροπή αδελφοποιήσεων
κβ) Επιτροπή περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων
κγ) Επιτροπή πρωτοβάθμιας φροντίδας
κδ) Επιτροπή παρακολούθησης της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους – Επιτροπή προσβασιμότητας
κε) Επιτροπή προώθησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών
κστ) Επιτροπή στήριξης εμπορίου και αγοράς
κζ) Επιτροπή καταπολέμησης ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης
κη) Επιτροπή αντιμετώπισης θεμάτων ΑΜΕΑ και ευπαθών ομάδων πληθυσμού
κθ) Επιτροπή αξιολόγησης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
κι) Επιτροπή ανάδειξης αρχαιολογικών θησαυρών – Μουσείων
πέραν των ανωτέρω επιτροπών το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται μετά από τροποποίηση του παρόντος κανονισμού άλλως συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό να αποφασίζει για την σύσταση οποιασδήποτε άλλης επιτροπής εντός των αρμοδιοτήτων του, όπως προδιαγράφονται από τα σχετικά άρθρα του ισχύοντος κάθε φορά Δημοτικού Κώδικα.
Στις επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από 7 έως 15 μέλη, μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του Δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες και φορείς του Δήμου Σπάρτης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση συμμετοχής τους, μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη.

e-mail: dimspart@otenet.gr φαξ: 27310-22203 ή στο πρωτόκολλο του Δήμου (Σπάρτη, Ευαγγελιστρίας 85-87, ισόγειο)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μοιράγιας