«Συγγνώμη» Πολάκη με επιστολή

Δεν είχα πρόθεση να αμφισβητήσω τις αποφάσεις των οργάνων μας

Ακολουθεί η επιστολή του κ.Πολάκη: