Ρεύμα | Τα ποσά της επιδότησης για τον Απρίλιο

Τι ανακοινώθηκε

ΔΕΗ:

 • Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες, 16,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 19,5 τον Μάρτιο)
 • Για υψηλότερη κατανάλωση, 17,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 20,7)
 • Νυχτερινό τιμολόγιο: 12,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 15,4)

Protergia:

 • 14 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Ήρων Protect:

 • 18,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Elpedison Economy:

 1. 12,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα ημερήσια χρέωση
 2. και 22,33 λεπτά το νυχτερινό (από 19,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα
 3. και 18,83 αντίστοιχα το Φεβρουάριο)

NRG:

 • 16,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Watt&Volt:

 • στα 14 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Volterra:

 • 18,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Zenith:

 • 11,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα (πρόγραμμα Power Home now)

Volton:

 • 16,40 λεπτά ανά κιλοβατώρα (πρόγραμμα Volton Home) & 13,95 λεπτά ανά κιλοβατώρα (πρόγραμμα Energy Control).