Ρεπορτάζ Fly | Βροχή οι καταγγελίες για τους λογαριασμούς ρεύματος

Συνέντευξη προέδρου ΕΚΠΟΙΖΩ, Παναγιώτας Καλαποθαράκου: Το 40% ενός λογαριασμού αφορά σε πρόσθετες επιβαρύνσεις

Μπαράζ καταγγελιών που ξεπερνούν τις 3.000 καταγράφει ο οργανισμός ΕΚΠΟΙΖΩ για τους λογαριασμούς ρεύματος, όπως γνωστοποίησε σήμερα, στην πρωινή ζώνη του Fly, η πρόεδρος, κυρία Καλαποθαράκου.

Οι καταγγελίες αφορούν στη λεγόμενη Ρήτρα Αναπροσαρμογής, στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και ΕΤΜΕΑΡ), στις περαιτέρω επιβαρύνσεις με Δημοτικά Τέλη, Έμμεσους Φόρους και ΕΡΤ, καθώς και τις αθέμιτες και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές των προμηθευτών ενέργειας. Μάλιστα, σύμφωνα με την κυρία Καλαποθαράκου, σε ένα λογαριασμό, η καθαρή χρέωση της ενέργειας ανέρχεται στο 60% και το υπόλοιπο 40% αφορά στις πρόσθετες επιβαρύνσεις.