Προσλήψεις στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης

Αφορά 33 άτομα για διάστημα 2 μηνών

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 2 μήνες, συνολικά 33 ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου, στο Παράλιο Άστρος.

Ακολουθούν τα συνημμένα αρχεία.