Προς έγκριση τα μελισσοκομικά προγράμματα 2020-2022

Η αλλαγή καταµέτρησης του αριθµού των κυψελών για την έγκριση των µελισσοκοµικών προγραµµάτων, έφερε ως αποτέλεσµα η χώρα µας να δηλώσει 1,3 εκατ. µελισσοσµήνη αντί για 2 εκατ. που κοινοποιούσε στην Ευρώπη, γεγονός που κρύβει τον κίνδυνο να υπάρξουν λιγότερα κονδύλια για τα µελισσοκοµικά προγράµµατα 2020-2022. Ωστόσο, πληροφορίες της Agrenda, αναφέρουν ότι οι ελληνικές αρχές έχουν καταθέσει φάκελο ζητώντας ποσό αντίστοιχο µε την περασµένη τριετή, δηλαδή περί τα 21 εκατ. ευρώ, ο οποίος θα πρέπει να έχει εγκριθεί έως τον ερχόµενο Ιούλιο.

Ο λόγος για τον οποίο µειώθηκαν σε τόσο µεγάλο βαθµό τα µελισσοσµήνη οφείλεται σύµφωνα µε πηγές, στο γεγονός ότι η καταµέτρηση γίνεται µε τις δηλώσεις διαχείµασης, οι οποίες έγιναν υποχρεωτικές το 2017 για όσους ενδιαφέρονται για τα επιδοτούµενα προγράµµατα. Έτσι, κυρίως οι ετεροεπαγγελµίες, καθώς στο Μέτρο «Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας» συµµετέχουν µόνο κατ’ επάγγελµα µελισσοκόµοι, είτε δεν είχαν το κίνητρο να κάνουν τη σχετική δήλωση, είτε γιαaλόγους φορολογικούς δεν ήθελαν να εµφανίζουν µελισσοσµήνη. Υπενθυµίζεται ότι για τα περασµένη προγράµµατα η καταµέτρηση γινόταν µε βάση το µελισσοκοµικό βιβλιάριο.

Γιώργος Κοντονής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ