Πράσινο Κίνημα | Έχουμε ανάγκη από έναν άλλου τύπου προϋπολογισμό

Θέλουμε να επιβραβευτούν η Κυκλική Οικονομία, η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, το Πράσινο Επιχειρείν και τα Βιολογικά Προϊόντα

–  Να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δοθούν κίνητρα στους νέους να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Αριθμοί, εξισώσεις και πολιτικές από το παρελθόν, μακριά από τον άνθρωπο.  Ο προϋπολογισμός του 2023 που ψηφίστηκε στη Βουλή, είναι χωρίς όραμα, με όρους του παρελθόντος και χωρίς να προσφέρει κάτι νέο στην κοινωνία.  Την ώρα που στην Ευρώπη και στον ανεπτυγμένο κόσμο, τα νέα οικονομικά μοντέλα έχουν προσαρμοστεί γύρω από το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, στη χώρα μας, η κυβέρνηση επιμένει σε οικονομικά μοντέλα που έρχονται από το παρελθόν. Καμία σοβαρή προσέγγιση για την πράσινη οικονομία και το πράσινο επιχειρείν. Κανένα κίνητρο για την κυκλική οικονομία. Καμία δομική πρόταση για την παραγωγική ανασυγκρότηση, με βάση τη βιολογική γεωργία. Και δυστυχώς παντελής απουσία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για μία ακόμα φορά είναι στο περιθώριο, ενώ δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να αντιμετωπιστεί το οικονομικό και δημογραφικό χάσμα, μεταξύ των αγροτικών και αστικών περιοχών. Επίσης, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική οικονομική πρόβλεψη, για να αντιμετωπιστεί το Δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα.  Το Πράσινο Κίνημα, είναι υπέρ ενός νέου μοντέλου οικονομίας, στο οποίο πρέπει να εισαχθούν και οι δείκτες ευημερίας των πολιτών, και όχι μόνο τα νούμερα των προϋπολογισμών. Σε αυτό το πλαίσιο στηρίζουμε την κυκλική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη, την αειφορία ,το πράσινο επιχειρείν, τα βιολογικά προϊόντα και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Στηρίζουμε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίνουμε κίνητρα στα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά. Στο Σχέδιο Πράσινης Διακυβέρνησης που έχουμε παρουσιάσει αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, προτείνουμε τα εξής: – Ο προϋπολογισμός να είναι σαφέστατα υπέρ της στροφής της οικονομίας στο «Πράσινο Επιχειρείν» που είναι βασική προτεραιότητα των πολιτικών της Ε.Ε. με στοχευμένα προγράμματα υψηλών προϋπολογισμών. Σε αυτό το πλαίσιο επιμένουμε στην αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ στο «Πράσινο Επιχειρείν» και στην θεσμοθέτηση τουλάχιστον σε ποσοστό 15% των «πράσινων» προμηθειών στο δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση.– Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα βιολογικά προϊόντα, στις παραδοσιακές καλλιέργειες που εστιάζουν στις τοπικές ποικιλίες, που αναδεικνύουν φιλικές προς το περιβάλλον και την κοινωνία μεθόδους παραγωγής, που αξιοποιούν σχετικές καινοτομίες που συνδυάζονται με αειφόρες υπηρεσίες και επιτόπου αύξηση της προστιθέμενης αξίας με πράσινο σχεδιασμό, σχεδιάζουμε να έχουν ως κίνητρο μικρότερο ποσοστό φορολόγησης επί των κερδών. – Επίσης οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ολιστικά την κυκλική οικονομία και έχουν πάνω από 90% επαναχρησιμοποίηση να έχουν γενναία έκπτωση στον φορολογικό συντελεστή. – Το Πράσινο Κίνημα πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθεί το «καλάθι της οικογένειας» όπου βασικά είδη για την αξιοπρεπή διαβίωση θα πρέπει να έχουν πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Σε κάποιες περιπτώσεις αναγκαίων αγαθών για την επιβίωση της οικογένειας, ακόμα και μηδενικό φορολογικό συντελεστή. Θεωρούμε ότι η εξαγγελία, των 0,70 ευρώ ανά ημέρα με το λεγόμενο food pass δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις αυξημένες υποχρεώσεις των νοικοκυριών.– Το Πράσινο Κίνημα, στηρίζει την  πραγματική επανεκκίνηση της οικονομίας, επαναφέροντας τις 240 δόσεις, για τις οφειλές στο δημόσιο, έτσι ώστε να καταστούν βιώσιμες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα σε συνεργασία με τα επιμελητήρια πρέπει να σχεδιαστεί η αλλαγή του μείγματος πολιτικής στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έτσι ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά και να προχωρήσουμε σε αύξηση των ορίων και αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών για να μπορούν να μπουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ΕΣΠΑ και να μην κατευθύνονται όλα τα χρήματα στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να ανοίξει ο τραπεζικός δανεισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλάζοντας τους σημερινούς όρους δανεισμού οι οποίοι είναι απαγορευτικοί για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.– Το Πράσινο Κίνημα είναι υπέρ της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που αποτελεί και τον τρίτο πυλώνα οικονομικής βάσης της Ε.Ε. Η κοινωνική οικονομία έχει ήδη αναγνωριστεί και εφαρμόζεται από όλες τις χώρες της Ευρώπης και την Ε.Ε. ως ένα αποτελεσματικό και επιτυχημένο οικονομικό μοντέλο που έχει δημιουργήσει 13,6 εκατ. θέσεις εργασίας, 2,8 εκατ. επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν πάνω 232 εκατ. μέλη και 80,6 εκατ. εθελοντές και συμβάλλει  στο – κατά μέσο όρο – στο 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.  Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) για το 2030, με την τοπικοποίηση των στόχων της, αφού επενεργεί καταλυτικά στην τοπική κοινωνία λόγω του κοινωνικού της χαρακτήρα και του «προνομίου» της να αναδεικνύει και κινητοποιεί πολλαπλούς τοπικούς πόρους. Για αυτό και υποστηρίζουμε την ένταξη της Κ.ΑΛ.Ο. στις επιδιώξεις του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.– Είμαστε ξεκάθαρα υπέρ της διάσωσης των παραδοσιακών σπόρων που είναι η βάση για τη βιολογική και την αειφόρο γεωργία. Παράλληλα είμαστε ξεκάθαρα κατά των υβριδίων, γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων. Προχωράμε στις εξής πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό, λέμε να απαγορευτεί κάθε καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων στην Ελλάδα, με παράλληλη διπλάσια φορολόγηση σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα σε κάθε γενετικώς τροποποιημένο προϊόν.  Για αυτό υποστηρίζουμε να ενισχυθούν χρηματοδοτικά, όλοι οι σύλλογοι που ασχολούνται με τη διάσωση και δωρεάν διάθεση των παραδοσιακών σπόρων.– Είμαστε υπέρ της αναζωογόνησης της υπαίθρου με οικολογικό προσανατολισμό, ιδιαίτερα στις νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που αποτελούν τα 2/3 της χώρας μας και σήμερα είναι σχεδόν πλήρως εγκαταλειμμένες. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε να ιδρυθεί ειδική Γραμματεία με τίτλο «Γραμματεία Οικολογικής μετάβασης και Δημογραφικών προκλήσεων» για να αντιμετωπίσει το δημογραφικό, οικονομικό και κοινωνικό χάσμα μεταξύ αγροτικού και αστικού χώρου. – Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι ένα μεγάλο βιολογικό περιβόλι. Να δώσουμε έμφαση στα ποιοτικά μας χαρακτηριστικά και όχι στα ποσοτικά, που εξάλλου είναι δύσκολο να ανταγωνιστούμε άλλες πολύ μεγαλύτερες χώρες, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Εκπονούμε επιπλέον Φορολογικά και οικονομικά κριτήρια ελάφρυνσης σε συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών αποκλειστικά βιολογικών παραγόμενων προϊόντων για βάθος τουλάχιστον 12ετίας.– Υποστηρίζουμε την ενίσχυση του παραγωγικού κόστους με το ήμισυ του κόστους στο ΦΠΑ των εμπλεκόμενων αγροτών. Δηλαδή όσοι ασχολούνται με τη βιολογική γεωργία, θα πληρώνουν το μισό ΦΠΑ. Και το πάμε και ακόμα παρακάτω. Εμπλεκόμενοι αγρότες σε επίπεδα κοινοτήτων, δηλαδή αν ολόκληρη η γεωργική επιφάνεια μιας κοινότητας εντάσσεται σε καθολικό καθεστώς βιολογικής γεωργίας, την ονομάζουμε ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΒΖΩ (δηλαδή Ειδικής Βιολογικής Ζώνης) και το ΦΠΑ το μειώνουμε στο 1/3 της τιμής του ΦΠΑ. Με αυτή την πρόταση έχουμε οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα. Προστασία βιοποικιλότητας, εκμηδενισμός επιμόλυνσης των καλλιεργειών, βελτίωση του κόστους διακίνησης και πιστοποίησης. Δυναμική και ουσιαστική παρέμβαση στις αγορές του εξωτερικού. Συνέπεια και ευελιξία στις απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου.– Το Πράσινο Κίνημα είναι υπέρ ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος. Θεσμοθετούμε χαμηλότοκο δάνειο 30.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που παντρεύεται. Μόλις κάνουν το δεύτερο παιδί, το δάνειο διαγράφεται. Αν κάνουν και τρίτο παιδί, το ζευγάρι λαμβάνει επιδότηση 15.000 ευρώ. Κάθε γυναίκα, που θα κάνει τέσσερα παιδιά, φοροαπαλλάσεται για πάντα.Ο συμπρόεδρος και επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα Κώστας Καλογράνης για το συγκεκριμένο θέμα δήλωσε τα εξής: «Για μία ακόμα φορά, οι αριθμοί θα ευημερούν και οι άνθρωποι θα δυστυχούν. Για εμάς το ζητούμενο είναι να ευημερούν οι πολίτες αυτής της χώρας. Και για να υπάρχουν ποιοτικοί δείκτες ευημερίας, πρέπει να αλλάξει φιλοσοφία ο προϋπολογισμός. Να είναι οραματικός και να μπουν τα δεδομένα της πράσινης οικονομίας, που είναι το ζητούμενο σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Με την είσοδο του Πράσινου Κινήματος στη Βουλή θα γίνει ένα βήμα στην κατεύθυνση αυτή». Go Green με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑΠαίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στην Πράξη