Πράσινο φως για αιολικό πάρκο στη Λακωνία

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το project της εταιρείας «Αιολικό Πάρκο Βρυσάκια Α.Ε.» που θα αναπτυχθεί της Δημοτική Ενότητα Βοΐων, του Δήμου Μονεμβασιάς

Το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ εξασφάλισε το μεγάλο αιολικό project της Eunice στη Λακωνία.

Ειδικότερα, η Α.Ε.Π.Ο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής αφορά στο έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ‘Βρυσάκια – Κράνι’ και ‘Λυκογκρεμός’, συνολικής ισχύος 79,8 MW και των βοηθητικών υποστηρικτικών τους έργων» στη Δημοτική Ενότητα Βοΐων, του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας, της εταιρείας «Αιολικό Πάρκο Βρυσάκια Α.Ε.», συμφερόντων της Eunice Energy Group.

Το έργο, σύμφωνα με τον φάκελο της Μ.Π.Ε., αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία δύο αιολικών πάρκων στις θέσεις «Βρυσάκια – Κράνι» και «Λυκογκρεμός», συνολικής ισχύος 46,2 MW και 33,6 MW αντίστοιχα, και τα βοηθητικά υποστηρικτικά τους έργα.

Η συνολική ισχύς (79,8 MW) των δύο πάρκων θα παραχθεί από 19 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 4,2 MW (11 Α/Γ στο Α/Π «Βρυσάκια – Κράνι» και 8 Α/Γ στο Α/Π «Λυκογκρεμός»), με διάμετρο δρομέα 117 μέτρα και ύψος πυλώνα 84 μέτρα.

Κάθε ανεμογεννήτρια προβλέπεται να ανεγερθεί και να θεμελιωθεί σε πλατεία συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 2.500 τ.μ. και ενδεικτικών διαστάσεων 50 μ. x 50 μ. Η ηλεκτρική διασύνδεση των δύο αιολικών πάρκων περιλαμβάνει τα εξής έργα:

  • Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης 33 kV, που θα εκκινεί από τον οικίσκο ελέγχου κάθε πάρκου και θα καταλήγει σε υποσταθμό ανύψωσης τάσης 33/150 kV. Η υπογειοποίηση της γραμμής μέσης τάσης 33 kV θα γίνει σε κανάλι, ενδεικτικών διαστάσεων 1,20 μ. βάθους και 1,20 μ.πλάτους, που θα ακολουθεί την υφιστάμενη ή τη νέα οδοποιία.
  • Νέο Υποσταθμό ανύψωσης τάσης 33/150 kV, που θα εγκατασταθεί σε θέση έκτασης τριών στρεμμάτων περίπου, πλησίον του οικίσκου ελέγχου. Στον υποσταθμό αυτό θα συνδεθούν τόσο το Α/Π «Βρυσάκια – Κράνι», όσο και το Α/Π «Λυκογκρεμός». Ο υποσταθμός ανύψωσης τάσης θα αποτελείται από δύο μετασχηματιστές ισχύος 33/150 kV και 60 MVA, έκαστος.
  • Υπόγειο δίκτυο υψηλής τάσης 150 kV, που θα εκκινεί από τον νέο υποσταθμό ανύψωσης τάσης 33/150 kV και θα καταλήγει στο σημείο διασύνδεσης με το Σύστημα (υφιστάμενος Υποσταθμός στη θέση «Σκλαβούνα»).
  • Δύο προκατασκευασμένους οικίσκους ελέγχου, εντός του πολυγώνου ανάπτυξης του κάθε αιολικού πάρκου.

Ακόμη, για το αιολικό πάρκο «Βρυσάκια – Κράνι» προβλέπονται εργασίες βελτίωσης υφιστάμενης αγροτικής οδού και εργασίες νέας διάνοιξης δασικής οδοποιίας για την πρόσβαση στο πολύγωνο του Α/Π και στις θέσεις των Α/Γ. Όσον αφορά στο συνολικό μήκος των επεμβάσεων (διάνοιξης), αυτό θα είναι 8.430,94 μέτρα.

Για το αιολικό πάρκο «Λυκογκρεμός» προβλέπονται εργασίες νέας διάνοιξης δασικής οδοποιίας για την πρόσβαση στο πολύγωνο του Α/Π και στις θέσεις των Α/Γ.