Πόσο θα πληρώσουμε το ρεύμα τον Ιούλιο;

Όλες οι τιμές για κάθε πάροχο

1.ΔΕΗ

 • Το «πράσινο» τιμολόγιο της ΔΕΗ για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα διαμορφώνεται σε 13,557 σεντς ανά κιλοβατώρα έναντι 11,898 τον Ιούνιο.
 • Αντίστοιχα οι χρεώσεις για υψηλότερη κατανάλωση (πάνω από 500 κιλοβατώρες το μήνα) είναι 14,385 σεντς ανά κιλοβατώρα από 12,642 και για το νυχτερινό 11,418 σεντς ανά κιλοβατώρα από 9,976 τον Ιούνιο.

2.VOLTON

 • Στο ειδικό τιμολόγιο της επιχείρησης, η ανταγωνιστική χρέωση του ρεύματος είναι στα 15,88 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
 • Στα 4,90 ευρώ διαμορφώνεται το  πάγιο.

3. ΗΡΩΝ

 • Στο  Basic Home, η ανταγωνιστική χρέωση είναι στα 0,15879 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας.
 • Στα 5 ευρώ διαμορφώνεται η  τιμή του παγίου. Δηλαδή η τιμή ρεύματος διαμορφώνεται στα 15,879 λεπτά ανά κιλοβατώρα  τον Ιούλιο από 16,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον Ιούνιο.

4.Φυσικό Αέριο Ελλάδος

 • Στα 13,990 ευρώ ανά κιλοβατώρα  είναι η χρέωση της τιμής ρεύματος .
 • Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.

5.Protergia

 • Στα 15,99  λεπτά ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται η τιμή ρεύματος

6.ELPEDISON

 • Στα 14,874 λεπτά ανά κιλοβατώρα είναι η χρέωση για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες κατανάλωσης ρεύματος  και για άνω των 101 κιλοβατώρων είναι στα  18,874  λεπτά ανά κιλοβατώρα

7.NRG

 • Στα 17,131  λεπτά ανά κιλοβατώρα είναι η χρέωση της τιμής ρεύματος.

8. Volton

 • Στα 15,88 ευρώ ανά κιλοβατώρα είναι η χρέωση του ρεύματος.

9. ΖΕΝΙΘ

 • Στα 20,525 ευρώ ανά κιλοβατώρα είναι η τιμή του ρεύματος.
 • Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.

10.ΕΛΙΝΟΙΛ

Στα  16,637  λεπτά ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται η τιμή ρεύματος για τον μήνα Ιούλιο

11.EUNICE

Η τιμή του ρεύματος είναι στα 18,23  λεπτά ανά κιλοβατώρα

12. OTE Estate

Στα 18,81 λεπτά ανά κιλοβατώρα είναι η χρέωση του ρεύματος

13.SOLAR ENERGY

Η τιμή του ρεύματος είναι στα 17,472  λεπτά  ανά κιλοβατώρα.

14.VOLTERRA

Στα 17,213 λεπτά ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται η τιμή του ρεύματος.