Ποια επιδόματα αυξάνονται από σήμερα

Αναλυτικά στοιχεία

1.Επίδομα κίνησης: Το επίδομα αυτό θα  ανέλθει στα 178,2 ευρώ από 165 ευρώ που είναι σήμερα.

2.Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος: Το επίδομα αυτό θα αυξηθεί στα 390, 96 ευρώ από 362 ευρώ που είναι σήμερα.

3.Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης: Το ποσό της ενίσχυσης  θα αυξηθεί στα 391 ευρώ από 362 ευρώ που είναι σήμερα.

4.Ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία: Το ποσό θα αυξηθεί στα 338 ευρώ από  313 ευρώ που είναι σήμερα.

5.Ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση: Το ποσό θα ανέλθει στα 569,16 ευρώ  από 527 ευρώ.

6.Ενίσχυση παραπληγικών τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου .Το ποσό θα διαμορφωθεί στα 832,68 ευρώ από  771 ευρώ που είναι σήμερα.

7Ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (από 362€ -> στα 390,96€) & με σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας – AIDS (από 697€ -> 752,76€)

8.Ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων. Το ποσό θα αυξηθεί  στα 390,96 ευρώ από  362 ευρώ που είναι σήμερα.

9.Ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης.  Το ποσό θα διαμορφωθεί  μεταξύ 390,96 ευρώ και 752,76 ευρώ από 362 ευρώ με 697 ευρώ που είναι σήμερα.

10. Ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση. Το ποσό θα ανέλθει στα  752,76 ευρώ από 697 ευρώ που είναι σήμερα.

11.Ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους. Το ποσό  διαμορφώνεται στα  390,96 ευρώ με 752,76 ευρώ από  από 362 ευρώ με 697 ευρώ που είναι σήμερα.

12.Το επίδομα απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του π. ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του π. ΟΓΑ

13. Το επίδομα νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου

13. Το εξωιδρυματικό επίδομα του e-ΕΦΚΑ