ΟΠΕΚΕΠΕ | Οι ενδεικτικές τιμές για συνδεδεμένες 2018

– Η ενδεικτική τιμή για την ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι ορίζεται στα 74,9 €/στρέμμα για βασική έκταση 2,5 εκατ. στρεμμάτων.

– Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του ρυζιού: 25,7 € ανά στρέμμα

-Συνδεδεμένη ενίσχυση για το σκληρό σιτάρι: 4,7 € ανά στρέμμα

-Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας: 51,2 € ανά στρέμμα

– Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση: 40,7 € ανά στρέμμα

– Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα τον οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση: 29,3 € ανά στρέμμα

– Συνδεδεμένη ενίσχυση στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: 16,9 € ανά στρέμμα

– Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των σπόρων σποράς: 67,6 € ανά στρέμμα

– Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του σπαραγγιού: 49,5 € ανά στρέμμα

– Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των ζαχαρότευτλων: 50,6 € ανά στρέμμα

– Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων: 16,4 € ανά στρέμμα

– Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας: 34,8 € στρέμμα

-Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των καρπών με κέλυφος: 13,7 € ανά στρέμμα

-Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της καλλιέργειας μήλων: 47,2 € ανά στρέμμα

– Συνδεδεμένη ενίσχυση στα πρωτεϊνούχα σανοδετικά ψυχανθή: 27 € ανά στρέμμα

-Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος: 147 € ανά επιλέξιμο ζώο

– Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος : 11 € ανά επιλέξιμο ζώο

– Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1307/2013: 232 € ανά επιλέξιμη Μ.Μ.Ζ. για το Μέτρο 1 και 35€ ανά επιλέξιμο ζώο για το Μέτρο 2

-Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της σηροτροφίας : 245 € ανά κουτί.