Νέος Υπερσύγχρονος Εξοπλισμός στα Χειρουργεία της Ν.Μ Μολάων!

Ανακοίνωση διοικητή Κωνσταντίνου Κορωνιού

Νέος Υπερσύγχρονος Εξοπλισμός στα Χειρουργεία της Ν.Μ Μολάων!

Ειδικότερα, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί μια νέα, τελευταίας τεχνολογίας Χειρουργική έδρα με μεταφερόμενη επιφάνεια και ασύρματο χειριστήριο, συνολικής αξίας 93.000€.

Η απόκτηση της έδρας πραγματοποιήθηκε μέσω ΕΣΠΑ, και συγκεκριμένα μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων δευτεροβάθμιων δομών υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου με την πρόταση που καταθέσαμε τον Μάρτιο του 2020 εξασφαλίσαμε την προμήθεια υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Ν.Μ Μολάων.

Με βάση το στρατηγικό μας πλάνο, χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας! Κάνουμε – και θα κάνουμε- ό,τι χρειαστεί για να τα καταφέρουμε!

#Νοσοκομείο_Μολάων_ΝέαΕποχή