Νέο Τιμολόγιο ΔΕΥΑΣ | Διαχωρίζει τη θέση του ο πρόεδρος των Καρυών

Όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Γεώργιος Ντεβέκος

Εγώ, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Καρυών, Ντεβέκος Γεώργιος, δηλώνω ότι καμία σχέση δεν έχω με τη δήλωση των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ και κακώς υπέγραψα τη σχετική δήλωση – ένσταση.

Δηλώνω δε ότι απολαμβάνω σαν Τοπική Κοινότητα την απεριόριστη επάρκεια παροχής υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευση Σπάρτης (ΔΕΥΑΣ).

Ο Δηλών
Ντεβέκος Γεώργιος
Πρόεδρος Τ.Κ. Καρυών