Νέο Υπερσύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Νοσοκομείο Μολάων!

Είχαμε δεσμευτεί να μεταμορφώσουμε τη Ν.Μ Μολάων σε ένα Περιφερειακό Νοσοκομείο - Πρότυπο, το κάνουμε πράξη!

Ολοκληρώθηκε σήμερα ένα εξαιρετικά σημαντικό και καινοτόμο έργο, που αναβαθμίζει κατακόρυφα την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας!

Η ολική αναμόρφωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών πραγματοποιήθηκε με στόχο την ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ταυτόχρονα για να διασφαλίσει σύγχρονες και αξιοπρεπείς συνθήκες για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ασθενών στα επείγοντα περιστατικά που εξυπηρετεί το Νοσοκομείο μας.

Η ανακαίνιση του χώρου βασίστηκε σε καινοτόμα πρότυπα Υγιεινής και Ποιότητας, αναδεικνύοντας το ΤΕΠ της Ν.Μ Μολάων ως ένα από τα πιο σύγχρονα και ποιοτικά σε ολόκληρη τη Χώρα!

Ειδικότερα για όλες τις επιφάνειες του χώρου χρησιμοποιήθηκε Αντιμικροβιακή Τεχνολογία Ιόντων Αργύρου, με αποτέλεσμα τα δάπεδα, οι τοίχοι και οι κουρτίνες των ΤΕΠ να έχουν μείωση στο Αντιμικροβιακό φορτίο ανώτερη του 99% σε μόλις 2 ώρες την αρχική ώρα επαφής!
Αποκτήθηκαν νέα, ηλεκτρικά εξεταστικά κρεβάτια, νέα συστήματα ψύξης και θέρμανσης και επιπρόσθετα έγινε ολική ανακαίνιση του WC.

Η δαπάνη, το κόστος της οποίας ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου από Δωρεές, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης.

Ένα μεγάλο προσωπικό ευχαριστώ στους Δωρητές μας, χάρη στους οποίους υλοποιήθηκε αυτό το σημαντικό έργο!

Ειδικότερα ευχαριστούμε τους:
✔ Ελληνοκαναδική Ομοσπονδία Λακωνικών Συλλόγων Montreal
✔ Σύλλογο Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας Montreal
✔ Οικογένεια Κωνσταντίνου & Ματούλας Σκριβάνου
✔Εταιρεία Medic-Plan

Κωνσταντίνος Κορωνιός