Νέο ΔΣ στο Σύλλογο Καφέ – Εστιατόρων Αρκαδίας

Κατόπιν αρχαιρεσιών και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες

Την Πέμπτη 30 Μαίου 2023 κατόπιν αρχαιρεσιών και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες συγκροτήθηκαν σε σώμα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Καφέ-Εστιατόρων Αρκαδίας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Αθανασιάδης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Σκουντριάνος Νικόλαος

Ταμίας: Κατσικερός Παρασκευάς

Γενικός Γραμματέας: Σάββας Σίδερης

Μητσόπουλος Γεώργιος: Μέλος ΔΣ

Φίλλιπος Μέλιος: Μέλος ΔΣ

Χάρβαλος Πέτρος: Μέλος ΔΣ

Για τον Σύλλογο Καφέ-Εστιατόρων Αρκαδίας

Ο Πρόεδρος                           Ο Γ. Γραμματέας

Αθανασιάδης Βασίλειος      Σίδερης Σάββας