Νάγια Γρηγοράκου | Οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ για την Υγεία

Ποιες αλλαγές απαιτούνται

Ο σχεδιασμός του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής για το ΕΣΥ του μέλλοντος απαιτεί 8 μεγάλες αλλαγές: 
  • Ανάπτυξη του τομέα της Δημόσιας Υγείας, με ισχυρές δομές στις 13 Περιφέρειες.
  • Ενιαίο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπό δημόσια εποπτεία.
  • Η Υγεία στα Νησιά: Ενίσχυση των δομών και στήριξη του Προσωπικού.
  • Σύγχρονα και λειτουργικά Δημόσια Νοσοκομεία: Ολοήμερη λειτουργία χειρουργείων, νέος χάρτης υγείας, αξιοκρατικές διοικήσεις.
  • Νέες σύγχρονες και καινοτόμες μονάδες περίθαλψης εκτός Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
  • Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ: Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, αναθεώρηση συστήματος αμοιβών, κάλυψη κενών μα μόνιμο προσωπικό.
  • Ανεξάρτητος μηχανισμός αξιολόγησης για τον έλεγχο ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας.