ΜΟΡΕΑΣ | Σε εφαρμογή οι νέες τιμές στα διόδια

Τι ανακοίνωσε η εταιρεία για τον αυτοκινητόδρομο "Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη"

Με βάση τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» (νόμος 3559/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 31 Δεκεμβρίου 2021 προς Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022 (ώρα 00:00 της 1/1/2022), οι χρεώσεις στους σταθμούς διοδίων του αυτοκινητοδρόμου αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικά για το έτος 2022.

Από την προαναφερθείσα τιμαριθμική αναπροσαρμογή, και μετά από δύο συνεχή έτη μειώσεων, προκύπτουν μικρές αυξήσεις τιμών σε ορισμένους σταθμούς διοδίων και σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, οι οποίες απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα στον παρακάτω πίνακα. Οι υπόλοιπες τιμές (με μαύρο χρώμα) λόγω στρογγύλευσης δεν επηρεάζονται και παραμένουν ίδιες με αυτές του 2021:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022
Σπαθοβουνίου 1,70 1,70 2,45 2,55 6,20 6,35 8,70 8,90
Νεστάνης 1,60 1,60 2,35 2,40 5,90 6,05 8,25 8,45
Γέφυρας Μάναρη 1,30 1,30 1,90 1,95 4,80 4,90 6,70 6,85
Βελιγοστής 0,80 0,80 1,20 1,25 3,10 3,15 4,35 4,45
Καλαμάτας 1,30 1,30 1,85 1,90 4,70 4,80 6,60 6,75
Πετρίνας 2,00 2,00 2,85 2,90 7,20 7,35 10,05 10,30
Πλευρικοί Παραδεισίων 0,50 0,50 0,75 0,75 1,90 1,90 2,65 2,70
Πλευρικοί Αρφαρών 0,50 0,50 0,75 0,75 1,85 1,90 2,60 2,65
Πλευρικοί Θουρίας 0,30 0,30 0,45 0,45 1,20 1,20 1,65 1,70

Ο νέος τιμοκατάλογος περιλαμβάνει ΦΠΑ 24% και θα ισχύει για όλους τους μετακινούμενους, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων ηλεκτρονικών πομποδεκτών.