Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια-Όλα τα ονόματα

Δείτε αναλυτικά

Τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το 2024 ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Όπως αναφέρει, οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί Εκπαίδευσης οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται στις νέες τους θέσεις για ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2024.

Τα στελέχη εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.
Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024

Γενικές Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Μεταθέσεις σε Διαπολιτισμικά Σχολεία ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Μεταθέσεις σε ΚΕΔΑΣΥ-ΣΜΕΑΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Μεταθέσεις σε ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ Σχολεία ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν και οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2024.

«Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2024» ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

«Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), έτους 2024» ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

«Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2024» ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ