Με καλούς ρυθμούς εξελίσσονται τα έργα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Με την υπογραφή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Με καλούς ρυθμούς εξελίσσονται οι εργασίες στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, στο πλαίσιο του με προϋπολογισμό 3.786.367,38 ευρώ έργου προσθηκών και αναδιαρρυθμίσεων που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο επιβλέπει η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Μεσσηνίας, προβλέπει παρέμβαση για την επέκταση και αναδιαρρύθμιση στο ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών), η οποία ολοκληρώνεται, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι εργασίες για την προσθήκη ορόφου στο ισόγειο κτήριο της ψυχιατρικής κλινικής.

Το έργο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ηλεκτρικών ειδών, υπολογιστών και συνοδού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του νέου έργου.