Λακωνία: Διακοπή ρεύματος στη Μάνη

Δείτε τις περιοχές

Σας γνωστοποιούμε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

1.ΣΑΒΒΑΤΟ 28/8/2021 από ώρας 10:00 έως 11:00
2.ΔΕΥΤΕΡΑ 30/8/2021 από ώρας 10:00 έως 16:00 στις περιοχές:

Αρεόπολη, Πύργος Δυρού, Οίτυλο, Κότρωνας,Kaρβελά,Μαραθέα, Γερολημένας και γενικότερα όλη η Περιοχή Μάνης

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
Ζητούμε την κατανόηση του κοινού για την παραπάνω διακοπή.