Επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 σε εκπαιδευτικό Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης

Αναστολή λειτουργίας τμήματος του σχολείου - Ανακοίνωση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας

Σας γνωρίζουμε ότι, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, κ. Φώτη Πολίτη, και κατόπιν εισηγήσεως της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αναστέλλεται από 2-2-2021 έως και τις 15-2-2021 η λειτουργία της τρίτης (Γ΄) τάξης καθώς & της Τετάρτης (Δ΄) τάξης του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε.», λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 σε εκπαιδευτικό του σχολείου.