Κοινή πρόταση των παρατάξεων για τροποποίηση της Η.Δ.

«Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» (Θ. Πετράκος), «Ανταρσία του Μοριά» (Π. Κάτσαρης), «Λαϊκή Συσπείρωση» (Ν. Γόντικας ), «Νέοι Δρόμοι για την Πελοπόννησο» (Γ. Δέδες) , «Πελοποννησιακή Συμμαχία» (Γιάννης Μπουντρούκας), και «Πράσινη Πελοπόννησος» (Δ. Λυμπεροπούλου)

Θέμα : Ορθή Επανάληψη της Ημερήσιας Διάταξης του προσεχούς Περιφερειακού Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου

Κύριε Πρόεδρε

Κύριε Περιφερειάρχη

Με έκπληξη είδαμε ότι στην Η.Δ. του προσεχούς Περιφερειακού Συμβουλίου την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 δεν περιλαμβάνονται τα θέματα: «Ανάπλαση Πλατείας Φιλιατρών» και «Όχι στις Ανεμογεννήτριες στο Μαίναλο», που είχαμε αποφασίσει στη συνεδρίαση του προηγούμενου Περιφερειακού Συμβουλίου (15-11-2022) να είναι πρώτα στην Η.Δ..

Συνεπώς με δεδομένο ότι: πέραν των υπογραφών των παρατάξεων μας ,υπάρχει απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και μάλιστα μετά και από δική σας πρόταση κ. Πρόεδρε και με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Περιφερειάρχη ότι τα δυο αυτά θέματα θα προταχθούν μαζί με το θέμα του «Ασωπού» , ζητάμε να προχωρήσετε σε Ορθή Επανάληψη της πρόσκλησης και να τροποποιήσετε την Η.Δ. ώστε να προταχθούν τα τρία αυτά θέματα.

Η Ορθή Επανάληψη της πρόσκλησης και η τροποποίηση της ΗΔ είναι αναγκαία ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και εντάσεις στη συνεδρίαση της Δευτέρας .

Οι επικεφαλείς των παρατάξεων

Δέδες Γιώργος

Μπουντρούκας Γιάννης

Γόντικας Νίκος

Πετράκος Θανάσης

Λυμπεροπούλου Δήμητρα

Κάτσαρης Παναγιώτης