Κλήση επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης

Οι εν λόγω δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Με ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας καλεί τους κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές για λιγότερες από 6 ημέρες την εβδομάδα, να υποβάλλουν μέσα σε 15 ημέρες υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν τις ημέρες και τις λαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται κάθε εβδομάδα.

Οι εν λόγω δηλώσεις -που είναι απαραίτητες προκειμένου η υπηρεσία να προβεί στην προκήρυξη θέσεων για τους εν λόγω πωλητές- θα πρέπει να υποβληθούν στην Π.Ε. Μεσσηνίας, στο Τμήμα Εμπορίου και Απασχόλησης (Κρήτης 13 και Φαρών-241 31 Καλαμάτα, γραφείο 30).

Για κάθε πληροφορία οι αδειούχοι μπορούν να απευθύνονται στο πιο πάνω Τμήμα της Π.Ε. Μεσσηνίας (τηλέφωνο: 272 13 61531, e-mail: aligizou@pe-messinias.gr, sroussi@pe-messinias.gr).